Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Thay đổi chính sách, 41 dự án thương mại, dịch vụ ở Quảng Ngãi "nằm trên giấy"
Thanh Chung - 07/07/2024 16:24
 
Dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng 41 dự án thương mại, dịch vụ ở Khu kinh tế Dung Quất chưa được giao đất, cho thuê do vướng quy định và đứng trước nguy cơ chấm dứt dự án.
Nhiều dự án thương mại, dịch vụ ở Khu kinh tế Dung Quất đang được Quảng Ngãi vận động chấm dứt dự án.

Vì sao chấp thuận chủ trương đầu tư không qua đấu thầu?

Hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) có nhiều dự án thương mại, dịch vụ dù đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo thông kê, trên địa bàn Khu kinh tế (KKT) Dung Quất hiện có 41 dự án thương mại, dịch vụ đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa giao đất, cho thuê đất.

Lý giải về việc này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, tại thời điểm cấp các quyết định chủ trương đầu tư, căn cứ Nghị định 30 ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư và Quyết định số 96 ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt danh mục dự án đầu tư sử dụng đất có giá trị thương mại cao để lựa chọn nhà đầu tư, các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn KKT Dung Quất (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) không nằm trong danh mục dự án đầu tư sử dụng đất có giá trị thương mại cao để lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, các dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn KKT Dung Quất không thuộc đối tượng phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013: dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại) được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Vì vậy, các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn KKT Dung Quất (địa bàn ưu đãi đầu tư) không thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho hay, theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu sau khi sửa đổi, bổ sung, các dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ lại thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Vì vậy, đối với các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định trước đây nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất, việc tiếp tục thực hiện dự án không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành mà phải lựa chọn nhà đầu tư.

Không đủ cơ sở chấm dứt dự án vì nhà đầu tư không có lỗi

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ nguồn vốn ngoài ngân sách, Ban quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã tiến hành rà soát đối với các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn KKT Dung Quất đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định trước đây nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đồng thời, làm việc với các chủ đầu tư để thông tin về các quy định pháp luật sau khi sửa đổi, bổ sung; chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc giải quyết đối với các cự án; các bước thủ tục phải thực hiện tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thương mại, dịch vụ theo quy định. Trong đó, có nội dung các chủ đầu tư phải tự chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đến nay đã có 11/41 dự án thương mại, dịch vụ đã chấm dứt hoạt động. Đối với các dự án này, Ban quản lý làm việc với nhà đầu tư để xác định chi phí hợp lệ, hợp lý, trình cấp thẩm quyền xin chủ trương xử lý; đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan để chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với 30 dự án còn lại, các nhà đầu tư vẫn chưa tự nguyện chấm dứt dự án vì có nguyện vọng được tiếp tục triển khai thực hiện và hy vọng các quy định của pháp luật về đất đai sẽ thay đổi theo hướng tương tự các quy định trước đây để các dự án tiếp tục được giao đất, cho thuê đất…

Ngoài ra, trong số 30 dự án này có một số dự án nằm trong phạm vi khu đất được định hướng quy hoạch thành đất công nghiệp, phải tạm dừng triển khai các thủ tục và sẽ xem xét, giải quyết sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Phó trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Đàm Minh Lễ cho rằng, để xảy ra tình trạng trên là do chính sách pháp luật thay đổi, không phải lỗi của nhà đầu tư. Do đó, cơ quan Nhà nước không đủ cơ sở pháp lý để quyết định chấm dứt dự án.

"Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục làm việc, vận động các nhà đầu tư tự chấm dứt dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, hướng dẫn các nhà đầu tư có nguyện vọng được tiếp tục triển khai thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư", ông Đàm Minh Lễ chia sẻ.

Quảng Ngãi thu hút doanh nghiệp đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu 1.500 ha rau an toàn
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sản xuất rau an toàn, tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư