Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 17:41:44
Thống đốc thúc ngân hàng thương mại khẩn trương vào cuộc chống tín dụng đen
H.T - 07/01/2020 08:02
 
Trong văn bản vừa ban hành, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế “tín dụng đen". Ngoài ra, các công ty tài chính cũng phải chấp hành nghiêm các quy định về cho vay tiêu dùng.
a
Ngành ngân hàng đã vào cuộc tích cực góp phần hạn chế tín dụng đen thời gian qua

Cụ thể, trong văn bản số 10340/NHNN-TD vừa ban hành, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng  tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, trong đó chú trọng mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Cùng với đó, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp với lãi suất hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, quán triệt triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống TCTD Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

Thống đốc cũng yêu cầu Agribank  đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân. Năm 2019, Agribank cho biết dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất, vay tiêu dùng của người dân tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế khó khăn với quyết tâm góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Cụ thể, với gói vay này, hạn mức mỗi món vay không quá 30 triệu đồng, phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết của khách hàng cá nhân, hộ gia đình như chi phí học tập, khám chữa bệnh, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình,… áp dụng lãi suất hợp lý, với thời gian xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày. 

Với Ngân hàng Chính sách xã hội, Thống đốc yêu cầu tiếp tục rà soát các chương trình tín dụng chính sách để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thí điểm cho vay tiêu dùng; chú trọng phân bổ nguồn vốn vào các khu vực tập trung nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về các công ty tài chính, người đứng đầu NHNN yêu cầu các công ty này phải chấp hành nghiêm các quy định về cho vay tiêu dùng và các quy định của NHNN về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng. Đảm bảo công khai, minh bạch về lãi suất cho vay tiêu dùng, phí và phương pháp tính lãi.  Các công ty phải cung cấp, giải thích chính xác, đầy đủ các nội dung cơ bản tại hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng.

Thống đốc cũng nhắc nhở các tổ chức tín dụng phải tăng cường công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau cho vay. Thường xuyên đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Chủ động thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ vay phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi tiếp tay, thông đồng với các đối tượng cho vay nặng lãi... 

Quyết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 là 14%
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư