Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 10 năm 2021, 09:50:22
Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
T.L - 20/09/2021 15:03
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án đầu tư bổ sung hơn 7.657 vốn Nhà nước cho Vietcombank (HoSE: VCB) theo tờ trình của NHNN thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
f
Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành dựa trên tờ trình của NHNN tại tờ trình ngày 9/8/2021, ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước hơn 7.657 tỷ đồng  theo nội dung Tờ trình ngày 9/8/2021 của NHNN để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Vietcombank từ nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Hiện tại, Nhà nước đang sở hữu 74,8% vốn Vietcombank. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, bao gồm hai cấu phần. Trong đó, cấu phần thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,024 tỷ cổ phiếu (tương đương 27,6%) để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank tăng thêm 10.236 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn lên hơn 47.325 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Khối lượng phát hành là 307,61 triệu cổ phiếu (khối lượng chào bán có thể điều chỉnh tùy theo vốn điều lệ tại thời điểm phát hành); trong đó phát hành cho đối tác chiến lược Ngân hàng Mizuho để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến hơn 46,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho và phát hành cho các nhà đầu tư khác có thể gồm cả Mizuho dự kiến gần  261,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành.

Nửa đầu năm 2021, Vietcombank đạt 13.569 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 23,6% so với 6 tháng đầu năm 2020. Với mức lợi nhuận này, Vietcombank đã hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng và vẫn là quán quân lợi nhuận toàn hệ thống. 

Tại thời điểm 30/6/2021, Vietcombank có nguồn lợi nhuận chưa phân phối là 47.496 tỷ đồng, Quỹ tổ chức tín dụng gần 15.000 tỷ đồng...   

Vietcombank có Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới
Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư