Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Thủ tướng duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành
Anh Minh - 04/07/2023 12:23
 
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/9/2025.
Thi công Dự án xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Phạm Tùng, báo Đồng Nai).
Thi công Dự án xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Phạm Tùng, báo Đồng Nai).

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 791/QĐ – TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vay vốn ADB và JICA.

Theo đó, Thủ tướng quyết định gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30/9/2025; đồng thời điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Dự án thành 30.073 tỷ đồng (giảm 1.247 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt), với cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh như sau: vốn vay ADB 8.065,702 tỷ đồng (giảm 5.588,869 tỷ đồng), vốn vay JICA 10.587,358 tỷ đồng (giảm 1.388,367 tỷ đồng), vốn đối ứng 3.872,370 tỷ đồng (giảm 1.817,334 tỷ đồng); bổ sung vốn VEC tự thu xếp 7.547,570 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng đồng thời điều chỉnh cơ chế tài chính đối với từng nguồn vốn của Dự án, trong đó đối với vốn vay ADB: VEC vay lại 100% vốn vay nước ngoài.

Đối với vốn vay JICA: thực hiện theo cơ chế Chính phủ cho VEC vay lại 100% vốn vay nước ngoài đối với phần vốn của JICA đã giải ngân từ khi bắt đầu thực hiện Dự án đến trước ngày 8/11/2013 (trước thời điểm Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực); đối với phần vốn của JICA đã giải ngân từ ngày 8/11/2013 đến khi hoàn thành công trình thực hiện theo cơ chế ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho Dự án theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2023 của Quốc hội.

Đối với số vốn đối ứng đã được giao và giải ngân từ năm 2011 đến hết năm 2018 thực hiện theo cơ chế ngân sách nhà nước cấp phát trực tiếp cho Dự án theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao VEC chịu trách nhiệm thu xếp, bố trí nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án, trong đó VEC có trách nhiệm tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai,  thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 30/3/2023.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ cam kết với nhà tài trợ, tránh phải gia hạn nhiều lần, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện Dự án.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tháng 10/2010.

Tổng chiều dài Dự án 57,8km; đi qua tỉnh Long An (2,7km), TP.HCM (26,4km) và tỉnh Đồng Nai (28,7km). Tổng mức đầu tư Dự án là 31.320 tỷ đồng, sử dụng 3 nguồn vốn: vốn vay ADB (13.654,6 tỷ đồng), vốn vay JICA (11.975,7 tỷ đồng) và vốn đối ứng (5.689,7 tỷ đồng); nguồn vốn vay ở thời điểm khác nhau nên thời điểm triển khai các đoạn của Dự án khác nhau.

Dự án ban đầu được chia thành gồm 11 gói thầu: Đoạn 1 phía Tây (gói A1, A2-1, A2-2, A3, A4) dài 27,7 km sử dụng vốn vay ADB. - Đoạn 2 (gói J1, J2, J3) dài 10,7 km sử dụng vốn vay JICA. Đoạn 3 phía Đông (gói A5, A6, A7) dài 25,3 km sử dụng vốn vay ADB.

Dự án khởi công tháng 10/2014, trong quá trình thực hiện, có một số thay đổi về cơ chế chính sách, dẫn đến Dự án không được bố trí vốn và không điều chỉnh dự án nên phải dừng thi công từ giữa năm 2019. Đến tháng 7/2020, thời gian thực hiện Dự án được điều chỉnh đến ngày 31/12/2023 theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư