Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Thừa Thiên- Huế xác định năm 2016 sẽ là “năm doanh nghiệp”
Ngọc Tân - 10/12/2015 23:03
 
Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2011- 2016 tỉnh TT - Huế đã quyết định lấy năm 2016 là “Năm Doanh nghiệp” với mục tiêu phát triển ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn các năm trước gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
TIN LIÊN QUAN

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Thừa Thiên Huế có môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Trong năm 2016, tỉnh TT - Huế phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như nâng tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9%; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP) đạt trên 2.100 USD; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 750 triệu USD; tổng đầu tư toàn xã hội đạt 18.700 tỷ đồng, tăng 15%; thu ngân sách Nhà nước 5.629 tỷ đồng...Tỉnh sẽ tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm: Phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp;xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực cao.

Năm 2016 TT - Huế sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cai sức cạnh tranh
Năm 2016 TT - Huế sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cai sức cạnh tranh

Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy tỉnh TT - Huế Lê Trường Lưu cho biết, năm 2016 đã được Đảng bộ tỉnh xác định là “Năm doanh nghiệp” để tập trung chăm lo phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; xây dựng chính sách ưu tiên hỗ trợ đối với các nhà đầu tư có uy tín và tiềm lực, các dự án lớn làm đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất; tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; nghiên cứu để xã hội hóa công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế cũng như thay đổi cơ chế và cấp quản lý đối với các bãi biển nhằm khai thác có hiệu quả hơn lĩnh vực du lịch biển.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh TT- Huế tại kỳ họp HĐND lần thứ 11 khóa VI, trong năm 2015, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội; trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 9,03%, thu ngân sách tăng 6,3%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11%.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư