Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:05:39
Tiếp nhận ý kiến nhân dân về đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động
P.V - 29/03/2019 16:42
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận ý kiến nhân dân về đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đối với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận ý kiến nhân dân về đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đơn vị được đề nghị tặng thưởng: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Các ý kiến đóng góp gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 6B, HOàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 30/4/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng WB xây dựng Báo cáo môi trường kinh doanh 2020
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư