Tổ máy 1 - Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 hoàn thành thử nghiệm chạy đầy tải
Tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành thử nghiệm Chạy tin cậy trong 168 giờ liên tục ở mức đầy tải thành công ngay từ lần đầu.
Tổ máy 1 của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành thử nghiệm Chạy tin cậy trong 168 giờ liên tục ở mức đầy tải thành công ngay từ lần đầu.
Tổ máy 1 - Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã hoàn thành thử nghiệm Chạy tin cậy trong 168 giờ liên tục ở mức đầy tải

Thành công này đánh dấu giai đoạn cuối cùng của công tác chạy thử và thử nghiệm Tổ máy 1 đã hoàn thành, chuẩn bị đưa Tổ máy này vào giai đoạn phát điện thương mại trong tháng 7/2018.

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, chủ đầu tư của Dự án đã sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết và xây dựng kế hoạch, bố trí lịch trực 24/7 cho ban lãnh đạo, chuyên gia kỹ thuật, kỹ sự vận hành.

Để đảm bảo Tổ máy 1 vận hành ổn định trong quá trình thử nghiệm, Công ty đã áp dụng các quy trình kỹ thuật và quản chặt chẽ, yêu cầu các nhà thầu thực hiện theo quy trình, tuân thủ các bước chạy thử và thao tác các hệ thống theo tiêu chuẩn và chất lượng cao. Công ty cũng chú trọng công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và có kế hoạch dự phòng trong trường hợp có sự cố, kip thời xử lý các vấn đề tồn tại và tổ chức đánh giá, nghiệm thu.

Chính vì vậy, trong giai đoạn thử nghiệm Chạy tin cậy, các thông số kỹ thuật của các thiết bị chính và phụ trợ, cũng như các thông số phát thải đều đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn theo thiết kế và quy định.

Sau 168 giờ chạy liên tục ở mức đầy tải, Tổ máy 1 - Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 không gặp bất sự cố nào, công suất trung bình đạt 574 MW, cao hơn công suất 560 MW theo thiết kế, với tổng sản lượng điện đã phát là 96,42 triệu kWh.

Đồng thời, các hệ thống bảo vệ môi trường của Tổ máy 1 đã hoạt động hiệu quả theo đúng thiết kế, các thông số phát thải như SOx, NOx, hàm lượng bụi PM10 thấp hơn so với ngưỡng quy định.

Như vậy, sau hơn 1 tháng vận hành thử nghiệm, Tổ máy 1 đã phát được hơn 270 triệu kWh, kịp thời đóng góp giảm thiểu thiếu điện tại miền Nam Việt Nam trong tháng mùa khô.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thử nghiệm Chạy tin cậy, Công ty sẽ thực hiện Thử nghiệm hoàn thành và xác định Công suất tin cậy ban đầu với mục tiêu phát điện thương mại Tổ máy số 1 trong tháng 7/2018, vượt trước 5 tháng so với ngày COD yêu cầu trong Hợp đồng BOT.

Dự án nhà máy BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, có công suất 1.240 MW, tổng mức đầu tư 1,755 tỷ USD được khởi công xây dựng từ tháng 7/2015. Đây là dự án nhiệt điện đầu tiên sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn đốt than phun sử dụng than antraxit tại Việt Nam.

Dự án do Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty TNHH Điện lực quốc tế Trung Quốc và Tổng Công ty Điện lực (Vinacomin) góp vốn đầu tư, với tỷ lệ đóng góp cổ phần tương ứng là 55%, 45% và 5%.

Sau khi hoàn thành, hàng năm Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...