Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 22:03:31
TPBank ra mắt dòng thẻ mới thanh toán online toàn cầu siêu bảo mật
Như Loan - 30/09/2016 10:39
 
Dòng sản phẩm thẻ trả trước thanh toán online toàn cầu TPBank MasterCard eMoney đã chính thức ra mắt người dùng vào tháng 9/2016.
TIN LIÊN QUAN

Vi đnh hướng phát trin Ngân hàng s hàng đu Vit Nam, TPBank tiếp tc khng đnh v thế ca mình vi vic ra mt sn phm th tr trước phi vt lý TPBank MasterCard eMoney. Đây là sn phm th tr trước được s dng và thao tác hoàn toàn trên mng internet. Khách hàng np tin vào tài khon th TPBank MasterCard eMoney và s dng như mt chiếc th quc tế đ thanh toán online ti tt c các website hay ng dng chp nhn th MasterCard.

Là th phi vt lý, khách hàng có th d dàng truy cp đ ly thông tin th (s th, s CVV, xem chi tiết giao dch…) bt kỳ đâu thông qua trang qun lý th TPBank MasterCard eMoney ngay trên mobile hoc máy tính có truy cp internet.

TPBank MasterCard eMoney mang đến cho người s dng nhiu tính năng mi vượt tri, đc bit là tính năng thanh toán online bo mt và an toàn hơn. Mi ln s dng th, khách hàng s đăng nhp vào trang qun lý th vi tài khon và mt khu, sau đó khách hàng s được cp mt mã s bo mt CVV đng thay vì 3 s CVV c đnh mt sau như th tín dng. Do đó, th ca bn s được bo v 2 lp, hn chế ri ro b mt thông tin th như th tín, an toàn & bo mt hơn cho các giao dch online. Đc bit, vi chiếc th này, bn s không lo b mt th hay không cn gi th trong ví bi có th qun lý chiếc th đó mi lúc mi nơi trên internet.

Mt tính năng ni bt na ca chiếc th này đó là khách hàng có th ch đng qun lý chi tiêu ca mình, có thể nhanh chóng np s tin cn chi tiêu vào th thông qua cng Napas và kim soát s dư giao dch mt cách hoàn toàn ch đng.

Vic m th tr trước TPBank MasterCard eMoney cũng vô cùng đơn gin. Thay vì ra ngân hàng đăng ký và hoàn thin các h sơ, giy t…, khách hàng có th đăng ký ngay trong mt click chut trên website https://app.emoney.tpb.vn và s hu th ngay lp tc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư