Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 04:15:20
TP.HCM giao Thành phố Thủ Đức thu ngân sách nhà nước hơn 8.000 tỷ đồng
Trọng Tín - 23/03/2021 15:42
 
Ngày 23/3, kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa IX vừa thông qua nghị quyết giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho TP.Thủ Đức hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2021.
TIN LIÊN QUAN

Sau khi hủy dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2, 9 và quận Thủ Đức, TP.HCM giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách cho TP. Thủ Đức năm 2021 là hơn 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là hơn 3.155 tỷ đồng. Số bổ sung từ ngân sách TP.HCM cho ngân sách TP. Thủ Đức là 1.990 tỷ đồng. 

a
a

Như vậy, chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho TP. Thủ Đức thì tổng thu, tổng chi và tổng bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố cho ngân sách cấp huyện năm 2021 không thay đổi.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho TP. Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn TP. Thủ Đức năm 2021.

Cụ thể, trong nguồn thu của ngân sách TP. Thủ Đức, các khoản thu ngân sách TP. Thủ Đức được hưởng 100% là: thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí) của các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc cơ quan thuế TP. Thủ Đức quản lý; thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình); lệ phí môn bài (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) của các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc cơ quan thuế TP. Thủ Đức quản lý; lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn TP. Thủ Đức.

TP. Thủ Đức cũng được hưởng 100% viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho TP. Thủ Đức; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc TP. Thủ Đức thực hiện; lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc TP. Thủ Đức thực hiện thu (không kể lệ phí trước bạ nhà, đất và lệ phí môn bài); thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP. Thủ Đức xử lý sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật; thu từ bán tài sản nhà nước (trừ tài sải là nhà, đất) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP. Thủ Đức quản lý; thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác…

Về các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách Trung ương, ngân sách TP.HCM và ngân sách TP. Thủ Đức gồm, thuế giá trị gia tăng thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do cơ quan thuế TP. Thủ Đức thu; thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do cơ quan thuế TP. Thủ Đức thu; tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách Trung ương, ngân sách TP.HCM và ngân sách TP. Thủ Đức.

Tỷ lệ phân chia cụ thể là ngân sách Trung ương 82%, ngân sách TP.HCM 0% và ngân sách TP. Thủ Đức 18%.

Riêng khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình được phân chia giữa ngân sách cấp TP. Thủ Đức và ngân sách cấp phường theo tỷ lệ ngân sách cấp TP .Thủ Đức 80%, ngân sách cấp phường 20%.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: TP Thủ Đức sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM
“Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Chủ tịch UBND...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư