Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2020, 03:02:01
TP.HCM ra chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm virus Corona của doanh nghiệp
Ngô Nguyên - 07/04/2020 15:09
 
TP.HCM quy ước, chỉ số rủi ro lây nhiễm Corona của Công ty là CRLN. Nếu CRLN ở 1 doanh nghiệp từ 50% đến dưới 80% (rủi ro lây nhiễm cao) thì buộc phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động. CRLN từ 80% đến 100% (tủi ro lây thì không được hoạt động.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa kí văn bản về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona (CRLN) tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá dành cho 10 thành phần (tối đa 10 điểm/ thành phần-TP), bao gồm: Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp; Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng, bình quân trên 1 m2 mặt bằng phân xưởng; Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng; Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc; Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng; Khoảng cách công nhân ở nhà ăn; Số công nhân đi làm bằng xe đưa rước; Số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3km trở lên); Công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được và Công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19).


Cụ thể, đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Corona của Công ty tính theo công thức CRLN = (TP1 + TP2 + … + TP10)/100.
Nếu CRLN từ 10% trở xuống (rất ít rủi ro) thì được hoạt động; nếu dưới 30% (rủi ro lây nhiễm thấp) thì được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào cao nhất; nếu CRLN từ 30% đến dưới 50% (rủi ro lây nhiễm trung bình) thì có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào từ 7 điểm trở lên; nếu CRLN từ 50% đến dưới 80% (rủi ro lây nhiễm cao) thì buộc phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động.
Riêng các doanh nghiệp có CRLN từ 80% đến 100% (tủi ro lây nhiễm rất cao) thì không được hoạt động.

UBND TP.HCM chỉ đạo giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, UBND các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá.

Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, UBND các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (theo Bộ chỉ số đánh giá).

Sở Y tế kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Sở Du lịch TP.HCM ngóng phản hồi của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp
Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM vừa gửi công văn số 449/SDL-QLLH tới Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) Việt Nam – chi nhánh TP.HCM cho hay vẫn chưa nhận được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư