Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2022, 15:37:26
TP.HCM: Rà soát, chấn chỉnh công tác chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng
Việt Dũng - 01/12/2019 15:46
 
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (Ảnh: Lê Toàn)
Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (Ảnh: Lê Toàn)

Ngày 29/11, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Bởi theo lãnh đạo UBND Thành phố, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số cá nhân thiếu quyết tâm, né tránh, thậm chí còn thỏa hiệp hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để nhũng nhiệu, trục lợi.

Theo đó, thực hiện ý kiến chủ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và Thành ủy TP.HCM về việc phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Rà soát, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm để kiện toàn các bộ trong các cơ quan thanh tra; Kịp thời thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín giảm sút, có nhiều yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng.

Thanh tra thành phố, các Sở, ban, ngành, quận, huyện cần tăng cường công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. Không để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Thanh tra thành phố phải tăng cường kỷ luật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp công chức tranh tra; Thường xuyên kiểm, giám sát, tham mưu cho UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Báo Đầu tư giành Giải C Giải báo chí toàn quốc đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Báo Đầu tư giành giải C giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, khẳng định vị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư