Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 26 tháng 02 năm 2024,
TP.HCM tăng đãi ngộ để “chiêu hiền, đãi sĩ”
Trọng Tín - 08/12/2023 14:43
 
Với mức thu nhập được nâng lên cao với mặt bằng chung, TP.HCM kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều người tài vào làm việc cho cơ quan Nhà nước.

Ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X, đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố.

Đồng thời, HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu thu hút.

Đây là hai chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Thu nhập của chuyên gia, người tài từ 30 - 100 triệu đồng/tháng

Từ năm 2018, TP.HCM áp dụng chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (gọi tắt là người tài) và đã thu hút được 5 chuyên gia cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng 5 chuyên gia làm việc tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, chế độ, chính sách thu hút dù cao hơn so với mặt bằng chung nhưng chưa đủ sức hấp dẫn và giữ chân đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

a
TP.HCM ban hành chính sách tăng đãi ngộ với kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều người tài vào làm việc cho cơ quan Nhà nước. Ảnh: Thành Nhân.

Do đó, trong Nghị quyết mới về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, Thành phố đã xây dựng chính sách đột phá nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài nhằm kịp thời và có hiệu quả lực lượng lao động chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực đặc thù của Thành phố.

Trong đó, Thành phố mở rộng đối tượng áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố; các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố được áp dụng chính sách của nghị quyết để thu hút.

Như vậy, ngoài các sở, ngành thuộc UBND Thành phố, nghị quyết áp dụng đối với UBND quận, huyện TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM.

UBND Thành phố cho rằng việc này nhằm áp dụng cho các công trình, đề án, dự án được Thành phố giao cho các địa phương chịu trách nhiệm thực hiện. Đồng thời, TP. Thủ Đức hiện được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới, là địa bàn để xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, dự kiến hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Vì vậy, rất cần mở rộng thẩm quyền cho TP. Thủ Đức thực hiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt để thực hiện các công trình, đề án, dự án trọng điểm mà Thành phố giao.

Về thu nhập, Thành phố hỗ trợ ban đầu tối đa 100 triệu đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng 1 lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

Đồng thời, nâng mức thu nhập hằng tháng lên cao hơn từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/tháng (theo nghị quyết 20 của HĐND Thành phố trước đây là từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng). Việc áp dụng mức thu nhập cụ thể cho từng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tương xứng với trình độ, năng lực và uy tín cá nhân.

Ngoài ra, mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ cá nhân được hưởng là 5% kinh phí ngân sách thành phố chi cho công trình, sản phẩm khoa học nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình và tối đa là 1 tỷ đồng/người/công trình.

Trường hợp công trình do nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để cùng nghiên cứu thực hiện, mức thu nhập khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 5% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Mức thu nhập khuyến khích cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng mức thu nhập khuyến khích cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 2 tỷ đồng.

Đối với người có tài năng đặc biệt được thu hút vào các vị trí không yêu cầu phải có công trình thì căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa là 1 tỷ đồng/người.

Hỗ trợ thu nhập bằng 3 - 4 lần mức lương tối thiểu vùng cho sinh viên

Với chính sách thu hút sinh viên vào làm việc trong cơ quan nhà nước, từ năm 2018, TPHCM triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ.

Song, báo cáo của Sở Nội vụ Thành phố cho biết chưa thu hút được sinh viên xuất sắc nào theo Nghị định số 140/2017. Nguyên nhân, dù chính sách đãi ngộ theo Nghị định số 140 đã cao hơn so với mức lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức (cho hưởng phụ cấp bằng 100% hệ số lương khi tuyển dụng) nhưng so với thu nhập trong các doanh nghiệp tư nhân, mức đãi ngộ như trên là chưa thực sự hấp dẫn.

Chẳng hạn, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng vào công chức khối nhà nước sẽ có thu nhập khoảng 9 triệu đồng, gấp 1,9 lần mức lương tối thiểu vùng; được tuyển dụng vào viên chức chỉ có thu nhập 7,9 triệu đồng/tháng, gấp 1,7 lần mức lương tối thiểu vùng. Với mức thu nhập này thấp hơn nhiều so với khối tư nhân có mức thu nhập bình quân là 10,9 triệu đồng/tháng.

Do đó, trong Nghị quyết mới vừa được thông qua, ngoài hưởng chính sách tiền lương, trợ cấp theo quy định, Thành phố hỗ trợ thu nhập 18,7 triệu đồng/tháng (bằng 4 lần mức lương tối thiểu vùng) đối với các trường hợp có trình độ tiến sĩ và tương đương;

Thành hố cũng hỗ trợ 14 triệu đồng/tháng (bằng 3 lần mức lương tối thiểu vùng) đối với người có trình độ thạc sĩ và tương đương,  sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; Đồng thời hỗ trợ thu nhập 9,3 triệu đồng/tháng (bằng 2 lần mức lương tối thiểu) đối với các trường hợp còn lại.

Chính sách hỗ trợ về thu nhập được chi trả căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc. Cụ thể, trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng 100% mức thu nhập; hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng 80% mức thu nhập. Thời hạn hỗ trợ thu nhập trong 5 năm, sau đó được xem xét, gia hạn hàng năm.

Bên cạnh đó, mỗi một công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ từ cấp thành phố và tương đương trở lên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng mức khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp nhóm có nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người trình độ cao cùng tham gia 1 công trình thì thực hiện mức khuyến khích cho nhóm thực hiện bằng 5% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

UBND Thành phố đánh giá, đây là chính sách đột phá căn cứ vào “sản phẩm” cụ thể của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao. Việc áp dụng mức khuyến khích sẽ tạo động lực to lớn, thể hiện sự ghi nhận công bằng, xứng đáng công sức, trí tuệ đóng góp của người được tuyển dụng theo chính sách này.

Hết quý III/2024, TP.HCM phải rà soát xong quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội
Dù nhiều lần tổ chức rà soát, song đến nay UBND TP.HCM chưa hoàn thành được công tác rà soát, thống kê đầy đủ, toàn bộ dự án nhà ở thương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư