Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 04:45:18
Traphaco bất ngờ giảm lợi nhuận 2019 xuống 170 tỷ đồng
Linh San - 28/09/2019 07:30
 
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vừa qua, Traphaco bất ngờ điều chỉnh giảm doanh thu từ 2.160 tỷ đồng xuống còn 1.850 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 205 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng.
.
Đại diện Traphaco cho biết, Công ty có một số thay đổi lớn như thoái vốn tại một số công ty liên kết. 

Công ty Cổ phần Traphaco (HoSE: TRA) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, TRA sẽ điều chỉnh giảm doanh thu từ 2.160 tỷ đồng xuống còn 1.850 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 205 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Công ty chỉ mới thực hiện được trên 36% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính đã công bố, nửa đầu năm, TRA ghi nhận 796 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 18,3%. So với chỉ tiêu năm 2019 (đã điều chỉnh), Công ty đồng thuận thực hiện được 43% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 với ông Marcus John Pitt, thay thế cho vị trí này là ông Ji Chang Won.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của việc điều chỉnh kế hoạch 2019 tới mức độ khả thi của kế hoạch 5 năm, đại diện TRA cho biết, Công ty đang xem xét thay đổi chiến lược phát triển 2017 - 2020 phù hợp với thực tế xu hướng thị trường, xây dựng kế hoạch năm 2020 khả thi và đảm bảo tăng trưởng.

Đại diện TRA cũng cho biết, Công ty có một số thay đổi lớn như thoái vốn tại một số công ty liên kết và chuyển đổi hình thức hợp đồng dịch vụ với khách hàng lớn, dẫn đến đổi doanh thu kế toán.

Còn về lợi nhuận, việc đầu tư nhà máy mới làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận tài chính và khấu hao nhà máy, tác động tới lợi nhuận kế toán.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Traphaco cũng cho biết thông tư đấu thầu mới được ban hành mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty, ngay từ đầu năm công ty đã thành lập phòng bán hàng bệnh viện và từ tháng 10 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới phụ trách ETC để tập trung nguồn lực cho tăng trưởng ở mảng bán hàng qua kênh bệnh viện (ETC).

Gần đây, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính với Traphaco do khai sai và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Tổng số tiền truy thu, phạt và tiền nộp chậm là 922 triệu đồng.

Traphaco ngậm ngùi giảm chỉ tiêu
Kết quả kinh doanh thấp trong nửa đầu năm khiến Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA, sàn HoSE) buộc phải giảm kỳ vọng bằng việc điều chỉnh giảm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư