Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
TRUSTBank chính thức biến mất khỏi thị trường
Hà Tâm - 24/05/2013 13:56
 
Thống đốc NHNN vừa chính thức có văn bản chấp thuận Ngân hàng TMCP Đại Tín đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Hôm nay, ngày 24/5, tại TP.HCM, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chính thức ra mắt thế chỗ TRUSTBank.
TIN LIÊN QUAN
Thương hiệu TRUSTBank đã thuộc về quá khứ

Ngày 23/5/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-NHNN về việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM) Đại Tín.

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi tên gọi nêu tại Điều 1 Giấy phép hoạt động số 047/NH-GP ngày 29/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank)
với nội dung cụ thể: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank; Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Xây dựng Việt Nam; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietnam Construction Bank.

Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công bố thông tin; sửa đổi các điều, khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng đối với nội dung được chấp thuận thay đổi trên và đăng ký Điều lệ đã sửa đổi tại NHNN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam thực hiện đúng các nội dung trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2136/QĐ-NHNN ngày 17/9/2007 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Rạch Kiến được thay đổi tên gọi thành Ngân hàng TMCP Đại Tín và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 047/NH-GP ngày 29/12/1993.

Được sự chấp thuận của NHNN, hôm nay, ngày 24/5, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam cũng chính thức ra mắt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư