Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 04:56:56
TTC Sugar dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 5% do niên độ kinh doanh chỉ đạt 62% kế hoạch
Phương Anh - 06/10/2019 13:30
 
Theo tài liệu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019 - 2020 vừa công bố, TTC Sugar dự kiến trình cổ đông thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 5%, nhưng không xác định rõ bằng tiền mặt hay cổ phiếu.
.
Tỷ lệ cổ tức 5%  thấp hơn so với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (6 - 10%) dành cho niên độ 2018 - 2019

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - HoSe: SBT) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019 - 2020 (từ 1/7/2019 - 31/3/2020).

Theo đó, TTC Sugar dự kiến trình cổ đông thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 5%, nhưng không xác định rõ bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ tức 5% kể trên thấp hơn so với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (6 - 10%) dành cho niên độ 2018 - 2019, đã được cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018. Điều này có thể hiểu được khi TTC Sugar  chỉ đạt khoảng 422 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong niên độ 2018 - 2019, xấp xỉ đạt 62% kế hoạch kinh doanh 2018-2019 đặt ra.

Do vậy, niên độ 2019 - 2020, TTC Sugar cũng đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 10.903 tỷ đồng và lãi trước thuế 430 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng dự trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 6/11/2018 của bà Nguyễn Thị Hoa. Theo đó, TTC Sugar cũng trình việc bầu bổ sung ông Lê Ngọc Thông vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 15/11/2018 - 14/11/2023.

Đại hội thường niên niên độ 2019 - 2020 của TTC Sugar dự kiến được tổ chức vào ngày 14/10/2019, tại Tây Ninh.

Trước thềm Đại hội, 2 Thành viên Hội đồng quản trị TTC Sugar, là con gái và vợ của doanh nhân Đặng Văn Thành, đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu SBT.

Cụ thể, bà Đặng Huỳnh Ức My mới công bố thông tin dự kiến mua 28,1 triệu cp SBT, tương ứng tỉ lệ 5,1%. Nếu giao dịch thành công hoàn toàn, bà My sẽ nâng sở hữu tại TTC Sugar lên mức 17,61%.

Trước đó, một Thành viên Hội đồng Quản trị khác, Bà Huỳnh Bích Ngọc cũng đăng ký mua vào cổ phiếu SBT. Giao dịch này đã được thực hiện thành công trọn vẹn, theo thông tin mới được công bố. Bà Huỳnh Bích Ngọc đã thực hiện mua vào 30 triệu cổ phiếu từ ngày 17/9 đến 1/10, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc nâng từ hơn 15 triệu cổ phiếu, tương đương gần 3% lên hơn 50 triệu cổ phiếu, tương đương 8,31%.

"Công chúa mía đường" theo chân mẹ, đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu TTC Sugar
Bà Đặng Huỳnh Ức My - thành viên HĐQT TTC Biên Hòa vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu SBT, dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư