Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 04:45:23
Ưu đãi đất đai, tài sản với 7 lĩnh vực xã hội hóa
Duy Hữu - 24/04/2015 15:37
 
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu chính sách ưu đãi về đất đai, tài sản đối với các cơ sở xã hội hóa. Các lĩnh vực sẽ được khuyến khích xã hội hóa bao gồm: giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Tại Hội nghị tập huấn, Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung mới được quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP liên quan đến ưu đãi về đất đai và tài sản trong 7 lĩnh vực nói trên. Đồng thời trao đổi một số định hướng đổi mới liên quan đến chính sách quản lý đất đai, tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công.

Cụ thể, 7 lĩnh vực trên sẽ được ưu đãi như sau: Các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu khuyến khích xã hội hóa, thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình, sử dụng quỹ nhà, kết cấu hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn.

 

Giá cho đơn vị xã hội hóa thuê cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc phù hợp với mức giá trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất, được miễn giảm tiền thuê đất cho cả thời gian thuê; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà và tài sản theo quy định của pháp luật…

Theo Bộ Tài chính, khuyến khích xã hội hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân.

Việc xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới dần xóa bỏ cơ chế bao cấp sẽ giúp cho việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng lợi thế kinh doanh, lợi thế thương hiệu, lợi thế thương mại và các lợi thế khác để góp vốn, liên doanh, liên kết thành lập cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị nâng cao giá trị, chủ động hơn khi đàm phán với đối tác, đồng thời phát huy được những lợi thế khi tham gia thực hiện dự án xã hội hóa.

Cùng với các quy định mới như ứng trước tiền thuê để xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn bằng tiền cho thuê cơ sở hạ tầng... sẽ tạo động lực huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu khuyến khích xã hội hóa, phát triển kinh tế xã hội và người dân được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ với số lượng và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư