Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Việc bổ nhiệm 104 cán bộ trong vòng hai tháng: Chủ tịch ACV khẳng định không sai
Anh Minh - 11/07/2018 08:43
 
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa gửi Bộ Giao thông vận tải báo cáo về việc thực hiện công tác bổ nhiệm hơn 100 lượt cán bộ trong tháng 4 và tháng 6/2018.

Trong văn bản gửi tới Bộ Giao thông vận tải vào chiều nay, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV cho biết việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ 104 cán bộ trong các tháng 4, 6/2018 của ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của Tổng công ty.

Tuy nhiên, ông Thanh thừa nhận việc bổ nhiệm của Tổng công ty tại thời điểm này (ít tháng trước khi ông Hùng nghỉ chế độ - PV) đã gây sự suy diễn thông tin, dẫn đến hiểu lầm trong dư luận. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Tổng công ty.

Theo lãnh đạo ACV, nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của ACV và các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối Phòng, Ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Trong giai đoạn giữa năm 2017, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT ACV khi đó nghỉ hưu theo chế độ nên phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện. Vào tháng 6/2017, khi ông Lại Xuân Thanh được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ACV, hai công việc nói trên mới được khởi động trở lại.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT ACV đã ban hành tới 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề về tổ chức. Trên cơ sở các văn bản nói trên, hệ thống tổ chức của ACV được tổ chức lại gồm 395 đầu mối với hơn 9.500 lao động.

Cụ thể có 13 ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty, bao gồm 30 phòng nghiệp vụ, 1 đội; 22 Chi nhánh cảng hàng không, bao gồm 68 phòng nghiệp vụ, 18 Trung tâm; 243 Đội nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức - Nhân sự của ACV đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ  Đảng ủy Tổng công ty xem xét, quyết định.

Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã họp, xem xét và ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ. Trong đó giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ký quyết  định bổ nhiệm theo thẩm quyền như quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty.

Trong tháng 4 và 6/2018, Tổng công ty thực hiện bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi với  15 trường hợp (gồm 3 cán bộ cấp Ban và 12 cán bộ cấp Phòng của Tổng công ty); bổ nhiệm 53 cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 (trong đó 3 cán bộ cấp Ban, 20 cán bộ cấp Phòng và Trung tâm, 30 cán bộ cấp Đội); bổ nhiệm mới 36 trường họp trong quy hoạch gồm: 6 cánbộ cấp Ban và Chi nhánh, 21 cán bộ cấp Phòng, 9 cán bộ cấp Đội.       

“Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo Tổng công ty căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức; được thực hiện theo quy định, quy chế của Tổng công ty; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 -2021”- ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịchHĐQT  ACV cam kết với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Bộ GTVT yêu cầu ACV làm rõ quá trình CPH Trung tâm Dịch vụ hàng hóa Nội Bài
Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm rõ hàng loạt nội dung liên quan đến việc chuyển đổi, CPH...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư