Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 22:30:15
Vietnam Airlines tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Vietnam Airlines - 27/07/2020 13:03
 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) thông báo tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
TIN LIÊN QUAN

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Do công tác chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa hoàn thành, Vietnam Airlines lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 10/8/2020 thay vì ngày 28/7/2020 như thông báo trước đó.

Vietnam Airlines sẽ thông báo bằng văn bản tới các cổ đông về thời gian và địa điểm của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi có quyết định mới theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng công ty.

Thông tin về thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 được Tổng công ty đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại website https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/investor-relations (chuyên mục Quan hệ cổ đông).

Vietnam Airlines thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã HVN) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư