Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Vĩnh Hoàn: Doanh thu lao dốc, tạm lỗ 46,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán
Duy Bắc - 15/06/2023 13:52
 
CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC - sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc ở hầu hết thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu.

Trong tháng 5/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu 954 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chủ lực cá tra ghi nhận doanh thu 592 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nếu xét theo khu vực, doanh thu thị trường Mỹ ghi nhận 373 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường Trung Quốc ghi nhận 93 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường châu Âu ghi nhận 142 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường Việt Nam ghi nhận 224 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ; và doanh thu các thị trường khác ghi nhận 122 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Trước đó, trong tháng 4/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 869 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nếu xét doanh thu theo khu vực, doanh thu thị trường Mỹ giảm 69%, về 308 tỷ đồng; doanh thu thị trường Việt Nam giảm 24%, về 203 tỷ đồng; doanh thu thị trường châu Âu giảm 13%, về 128 tỷ đồng; doanh thu thị trường Trung Quốc giảm 13%, về 110 tỷ đồng; và các thị trường khác giảm 6%, về 110 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản Việt Nam chỉ đạt hơn 3,2 tỷ USD, tiếp tục giảm mạnh gần 30% so với cùng kỳ 2022 và giảm sâu từ 10 - 50% tại tất cả các thị xuất khẩu chính, trong đó thị trường giảm mạnh nhất là thị trường Mỹ hơn 50% so với cùng kỳ, thị trường châu Âu giảm gần 32% và Trung Quốc giảm hơn 25%. Các mặt hàng chính của xuất khẩu thủy sản Việt nam đều giảm 2 con số, cụ thể tôm giảm gần 36%, cá tra giảm gần 40% và cá ngừ giảm hơn 30%.

“Nhiều dự báo cho rằng nhu cầu thủy sản của các thị trường có thể sẽ còn tiếp tục giảm trong quý III/2023 thay vì phục hồi từ quý III như những dự báo trước đây”, VASEP cho biết thêm.

Quý I/2023, lợi nhuận Vĩnh Hoàn giảm 60%, về 218,98 tỷ đồng

Trước đó, trong quý I/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.221,58 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 218,98 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% về còn 17,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 50,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 394,02 tỷ đồng, về 384,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 17,1%, tương ứng tăng thêm 12,11 tỷ đồng, lên 83,08 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 113%, tương ứng tăng thêm 47,95 tỷ đồng, lên 90,38 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,2%, tương ứng giảm 23,09 tỷ đồng, về 119,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, với kế hoạch lãi 1.000 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty mới hoàn thành 21,9% kế hoạch lợi nhuận năm sau quý đầu tiên.

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, trong quý đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 431,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 680,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 332,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 397,6 tỷ đồng.

Tạm lỗ 46,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 0,7% so với đầu năm, lên 11.665,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.316,6 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.843,9 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.117,6 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.072,5 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong danh mục đầu tư cổ phiếu, thời điểm 31/12/2022 đang trích lập dự phòng 76,6 tỷ đồng nhưng tới thời điểm 31/3/2023, Công ty đã trích lập 83,9 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, danh mục chủ yếu đầu tư 77,4 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 32,5 tỷ đồng; đầu tư 57,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 38,9 tỷ đồng; đầu tư 32,8 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 7,7 tỷ đồng; và đầu tư 11,3 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 4,7 tỷ đồng.

Như vậy, tại thời điểm cuối quý I/2023, Công ty đang đầu tư 178,8 tỷ đồng vào cổ phiếu, trích lập dự phòng toàn bộ danh mục với giá trị 83,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 46,9% tổng danh mục.

Ngoài ra, tính tới cuối quý đầu năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 16,7%, tương ứng tăng thêm 397,7 tỷ đồng, lên 2.786,1 tỷ đồng và chiếm 23,9% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 20,6% tổng nguồn vốn).

Phát hành 3,7 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn vừa thông qua kế hoạch phát hành 3.667.539 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 83,5% so với giá đóng cửa ngày 14/6 là 60.700 đồng/cổ phiếu) và thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

Trong đó, từ 12 tháng đến 24 tháng được chuyển nhượng 20%; từ 24 tháng đến 36 tháng được chuyển nhượng 40%; từ 36 tháng đến 48 tháng được chuyển nhượng 60%; từ 48 tháng đến 60 tháng được chuyển nhượng 80%; và sau 60 tháng, được chuyển nhượng toàn bộ 100% số cổ phiếu mua ưu đãi.

Thời gian triển khai trong quý II/2023 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vĩnh Hoàn phát hành 3,7 triệu cổ phiếu ESOP với chiết khấu 83,7% so với giá thị trường
CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư