Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 03:33:58
Vĩnh Long: Chọn 8 đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023
Trúc Giang - 08/02/2023 11:12
 
8 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Long được chọn xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023 gồm có 5 sở, 2 UBND cấp huyện và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Ngày 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký Quyết định số 189/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục đích nhằm kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai, xem xét đánh giá, kết luận về tính trung thực, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh; nhằm phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai, xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo qui định.

Số đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập là 8 đơn vị (tối thiểu 20% trên tổng số 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản của UBND tỉnh Vĩnh Long) gồm: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Giao thông vận tải; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long; UBND huyện Vũng Liêm; UBND TP. Vĩnh Long.

Tổng số người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 là 71 người. Trong đó, Sở Tư pháp 3 người; Sở Tài chính 3 người; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 người; Sở Nội vụ 3 người; Sở Giao thông vận tải 7 người; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long 3 người; UBND huyện Vũng Liêm 18 người; UBND TP. Vĩnh Long 21 người. Theo quy định, số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi đơn vị được xác minh.

Về hình thức lựa chọn, người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng dự và chứng kiến.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2023 và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vĩnh Long không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng
Về đối tác lựa chọn để xúc tiến đầu tư, tỉnh Vĩnh Long chú trọng mời gọi đầu tư tập trung vào một số đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư