Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 22 tháng 09 năm 2023, 18:25:48
Vĩnh Long chuyển đổi phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững
Huy Tự - 24/12/2021 15:48
 
UBND tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững trên tất cả lĩnh vực của nền kinh tế.
Vĩnh Long đang nỗ lực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Chỉ thị 7944 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhằm đảm bảo tăng trưởng theo đúng mục tiêu định hướng Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch nhấn mạnh, để thích ứng an toàn và hiệu quả trong tình hình mới, Vĩnh Long sẽ chú trọng các mục tiêu chủ yếu trên từng lĩnh vực như: chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững trên tất cả lĩnh vực của nền kinh tế.

Trong đó, lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2030: tập trung sản xuất tập trung quy mô lớn, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực công nghiệp: Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, tạo chuyển biến nhanh trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế.

Đặc biệt là tập trung nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp sớm phục hồi các chuỗi sản xuất, cung ứng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại kích cầu tiêu dùng nội địa với mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,11% so với năm 2021. Tập trung hỗ trợ và khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử… Triển khai thực hiện các đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch khôi phục thị trường du lịch sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh.

Vĩnh Long chấp thuận nhà đầu tư Khu căn hộ và nhà ở cao cấp Trường An Riverside
Dự án có sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm căn hộ chung cư, đất nền nhà phố liền kề (shophouse), mặt bằng kinh doanh thương mại dịch vụ, với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư