Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 04:39:22
Vinhomes (VHM) dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu
Nhã An - 25/04/2023 14:30
 
Gói trái phiếu thông qua một hoặc nhiều đợt, kỳ hạn 12 tháng trở lên, tối đa không quá 60 tháng. Lãi suất tối đa 15%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) bổ sung kế hoạch phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt huy động. 

Dự kiến, Vinhomes sẽ chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu qua một hoặc nhiều đợt phát hành, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100 triệu đồng/trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Giá chào bán bằng mệnh giá trái phiếu phát hành.

Lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo. Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm.

Trong trường hợp là phương án có tài sản bảo đảm, HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi trái phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá.

Lãi suất coupon tối đa là 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành. 

Trong tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ 2023, HĐQT Vinhomes cũng trình phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm.

Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2023, Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu 100.000 tỷ đồng, tăng 30,9% - con số kỷ lục của công ty, lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với 2022.

Kết thúc quý I/2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 29.299 tỷ đồng, tăng 228%, chủ yếu nhờ bàn giao 2.600 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 42.485 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương 42% kế hoạch năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ và hoàn thành 40% kế hoạch. 

Vinhomes Ocean Park 2 khởi động chuỗi lễ hội Chào Hè và khai trương Quảng trường Kinh đô Ánh sáng
Trong dịp nghỉ lễ từ 29/4-3/5/2023, Vinhomes tổ chức chuỗi sự kiện khai trương Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, đồng thời khởi động lễ hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư