Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 18:18:14
Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 4,8%, dựa chính vào khu vực Nhà nước
Thanh Thủy - 29/09/2020 11:08
 
Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Chín và 9 tháng đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020 chủ yếu nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Dịch Covid-19 kéo tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội xuống thấp nhất 5 năm

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29/9, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2020 theo giá hiện hành tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính chung 9 tháng năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 1.445.400 tỷ đồng và bằng 34,7% GDP. Trong quý III/2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 597.200 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

.
Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng theo giá hiện hành - Nguồn: GSO

Mũi nhọn khu vực Nhà nước

Trái với mức tăng trưởng tại hai khu vực ngoài nhà nước và Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 9/2020  và 9 tháng đầu năm đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Phía Tổng cục Thống kê nhận định vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước có xu hướng tăng cao là kết quả đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam. 

.
Tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cao nhất trong giai đoạn 2016-2020 - Nguồn: GSO

Trong quý III/2020, vốn khu vực Nhà nước tăng trưởng tới 21,5%. Trong khi đó, khu vực ngoài Nhà nước tăng 1,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 0,2%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, vốn khu vực Nhà nước đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất (tăng 13,4% so với cùng kỳ) và đạt 484,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn. Vốn đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước đạt 641.500 tỷ đồng, bằng 44,4% và tăng 2,8%. Trong khi đó, tại khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư giảm 2,5% so với cùng kỳ và chỉ đạt 319.100 tỷ đồng, chiếm 22,1% trong cơ cấu tổng vốn đầu tư.

Như vậy sau nhiều năm liên tục giảm tỷ trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, khu vực Nhà nước đã lấy lại tăng trưởng mà chiếm phần nhiều hơn trong cơ cấu tổng vốn đầu tư. Tuy vậy, tỷ trọng  khu vực ngoài Nhà nước trong tổng nguồn vốn hiện vẫn cao nhất.

.
Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội - Nguồn: GSO
Ninh Thuận: Giải ngân vốn đầu tư các thành phần kinh tế đạt hơn 30.000 tỷ
Giải ngân vốn đầu tư các thành phần kinh tế trong 9 tháng năm 2020 ở Ninh Thuận đạt 30.000 tỷ đồng; trong đó vốn FDI giải ngân đạt 2.128 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư