Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
VRG quyết toán cổ phần hóa với giá trị vốn nhà nước hơn 41.000 tỷ đồng
Thị Hồng - 06/10/2021 15:36
 
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG, HoSE: GVR) vừa công bố về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

Ngày 14/6/2021, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định số 243 về việc phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hoá, chi phí cổ phần hoá, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển VRG sang Công ty cổ phần (ngày 1/6/2018) là hơn 41.106 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Tập đoàn là 40.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 96,77% vốn điều lệ, tương đương giá trị hơn 38.708 tỷ đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1.310 tỷ đồng. Số tiền này không bao gồm hơn 75 tỷ đồng giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Số tiền Tập đoàn đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1.445 tỷ đồng. Số tiền Quỹ hoàn trả lại cho doanh nghiệp là hơn 132 tỷ đồng.

Chi phí cổ phần hóa (số tiền được chi) xấp xỉ 19 tỷ đồng; kinh phí chi chế độ cho người lao động dôi dư là hơn 33,3 tỷ đồng.

.
Phần lãi, lỗ tại 11 công ty liên doanh, liên kết của VRG trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2021, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có tổng tài sản hơn 79.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn xấp xỉ 22.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ là hơn 5.370 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, Tập đoàn báo lãi sau thuế hơn 2.282 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt chưa đến 842 tỷ đồng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm nay cũng tăng mạnh, đạt 10.543 tỷ đồng; tăng 4,591 tỷ đồng.

Về giao dịch cổ phiếu GVR, trong tháng 9/2021, các lãnh đạo tại Tập đoàn và người có liên quan đều đăng ký và hoàn tất bán cổ phần.

Cụ thể, ngày 1/9, ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT đã bán 71.600 cổ phần trong tổng số 271.600 cổ phần mình đang nắm giữ tại Tập đoàn.

Đến ngày 6/9, ông Thành tiếp tục bán ra 100.000 cổ phần và chỉ còn giữ lại 100.000 cổ phiếu. 

Ngày 9/9, ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRG đăng ký bán 60.000 cổ phần trong tổng số 65.800 cổ phần ông đang sở hữu. Giao dịch này đã hoàn tất vào ngày 20/9.

Ngày 10/9, bà Võ Thị Hoàng Hồng, vợ ông Phạm Văn Thành đăng ký bán toàn bộ 1.800 cổ phần bà đang nắm giữ, với thời gian giao dịch từ ngày 15/9 đến 14/10/2021.

Ngày 14/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn ước tính phải chi 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) dự kiến thoái vốn khỏi công ty con
Vinaruco (VRG) công bố thông tin về quyết định phê duyệt phương án thoái vốn của GVR
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư