Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 14:21:16
Vượt đại dịch, Bảo Việt dự chi gần 670 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt
Thanh Thuỷ - 30/06/2021 14:08
 
Chiều 29/6, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HoSE) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
.

Tỷ lệ cổ tức gần 8,99% dành cho cổ đông Bảo Việt bằng tiền mặt

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Trường Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.410 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.067 tỷ đồng, hoàn thành 104,2% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm; Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (ROCC) đạt 13,6%. Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,6%. 

Với kết quả kinh doanh trên, Bảo Việt trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8,985%. Sau khi phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế), quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng cho người quản lý và chi trả cổ tức, phần lợi nhuận còn lại (hơn 33 triệu đồng) sẽ bổ sung vào nguồn chi trả cổ tức các năm sau.

Các cổ đông sẽ nhận về khoảng 667 tỷ đồng, trong đó, cổ đông Nhà nước là sở hữu 67,98% sẽ nhận về 453 tỷ đồng, cổ đông lớn thứ hai Sumitomo Life dự kiến nhận về 147 tỷ đồng.

Dù cán đích kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh doanh của tập đoàn cũng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dẫn số liệu S&P Global Research, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến ngành bảo hiểm toàn cầu. Lợi nhuận 16 công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới tại Mỹ giảm 8 tỷ USD.

Tại Việt Nam, dù là nước thành công kiểm soát dịch và giữ được tăng trưởng kinh tế dương, ngành bảo hiểm vẫn chịu ảnh hưởng tương đối với tốc độ tăng trưởng giảm mạnh. Trong khi năm 2019, ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân 23%/năm, trong đó, ngành bảo hiểm nhân thọ tăng 31%/năm, phi nhân thọ tăng 15%/năm. Do ảnh hưởng của đại dịch, mức tăng trưởng năm 2020 đã giảm lần lượt 20% đối với mảng nhân thọ và 8-10% đối với mảng phi nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng bình quân giảm từ 23% xuống còn 15%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.030 tỷ đồng

Năm 2021, Bảo Việt đặt phương án kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.030 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt là 6,38% và 1,77%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (7.423 tỷ đồng) là 13,9%. 

Dù dịch bệnh mang lại nhiều bất lợi, một số sản phẩm được người dân quan tâm trong dịch bệnh như bảo hiểm sức khoẻ nên tăng trưởng vẫn khả quan hơn so với nhiều ngành khác.

Chia sẻ về giải pháp ứng phó với đại dịch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết do nhận thức được tác động của cuộc cách mạng 4.0 từ năm 2018, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tập trung cho các giải pháp về công nghệ thông tin. Điều này giúp Tập đoàn kịp thời phục vụ cho kinh doanh và quản trị online, hỗ trợ ứng phó trong đại dịch. Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục kế hoạch trong các năm trước đây, ứng dụng công nghệ trong hội nghị khách hàng để vừa đảm bảo kinh doanh vừa an toàn chống dịch.

Chia sẻ về việc hợp tác với các ngân hàng trong kênh bancassuance, Tổng giám đốc Đỗ Trường Minh cho biết Bảo Việt đã đang và sẽ tiếp tục hợp tác với các ngân hàng. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược khác nhau. Lợi thế của Bảo Việt là thương hiệu rất mạnh, lâu đời nhất tại Việt Nam, mạng lưới rộng khắp toàn quốc và đứng số 1 về thị phần và sản phẩm đa dạng có thể hợp tác cả nhân thọ và phi nhân thọ. 

Cuối năm 2019, Bảo Việt đã phát hành mới 41,4 triệu cổ phần cho Sumitomo Life. Đợt phát hành riêng lẻ này đã giúp Bảo Việt có thểm 4.011,7 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD). Theo báo cáo tại Đại hội, đến 31/5/2021, tập đoàn đã sử dụng 1.879 tỷ đồng trong đợt phát hành riêng lẻ cuối năm 2019 để tăng vốn cho các đơn vị thành viên (1.850 tỷ đồng) và đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (29,2 tỷ đồng). Nguồn vốn còn lại,trong thời gian chưa sử dụng, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện đầu tư tiền gửi để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Cũng tại Đại hội, Tập đoàn đã bầu thay thế hai nhân sự thành viên HĐQT và một thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại. Chỉ có duy nhất một ứng viên thành viên HĐQT do Sumitomo Life đề cử là ông Arai Kazuhiko, vì vậy, các cổ đông của tập đoàn chỉ bầu một thành viên HĐQT. Ứng viên bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát là ông Đinh Hoài Linh, do cổ đông Bộ Tài chính đề cử. Hai nhân sự trên đã được bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ còn lại. Nội dung các tờ trình cũng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt đạt tổng tài sản 18.600 tỷ sau soát xét
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2020 (sau soát xét), theo đó Công ty mẹ Tập đoàn ghi nhận tổng tài sản đạt 18.600 tỷ đồng, tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư