Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 03:04:22
Xác định hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Anh Ngọc - 11/10/2019 07:07
 
Đối với trường hợp báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được UBND thị xã quyết định về hình thức quản lý dự án thì chủ đầu tư căn cứ để thực hiện. Đây là trường hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thị Thanh Tâm (Thừa Thiên-Huế) đặt câu hỏi như sau: Điều 12 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định: "Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình.

Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án".

Trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của UBND thị xã, chủ đầu tư là UBND xã; hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư hợp đồng với Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án. UBND xã đã ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, hình thức quản lý dự án được xác định là ủy thác quản lý dự án hay là thuê tư vấn quản lý dự án?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “đối với cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ đầu tư và quản lý dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng”.

Theo đó, đối với trường hợp báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được UBND thị xã quyết định về hình thức quản lý dự án thì chủ đầu tư căn cứ để thực hiện. Đây là trường hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao.

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại các Khoản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư