Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:04:17
Xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản từ Dự án BOT Quốc lộ 2
Bảo Như - 10/11/2022 08:48
 
Đây là các tài sản tiếp nhận từ Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+880 - Km29+800) vừa được các bên thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn.
Trạm thu phí Dự án BOT QL2 Nội Bài - Vĩnh Yên.
Trạm thu phí Dự án BOT QL2 Nội Bài - Vĩnh Yên.

Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đã ký Quyết định số 1427/QĐ – BGTVT về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và quản lý tài sản của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+880 - Km29+800) theo hình thức hợp đồng BOT và giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, Bộ GTVT xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản tiếp nhận từ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+880 - Km29+800) theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Km7+880 - Km29+800) (không bao gồm các tài sản là cây xanh trên dải phân cách giữa; hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông thuộc nguồn kinh phí chi của ngân sách địa phương, đã được Doanh nghiệp dự án bàn giao cho địa phương quản lý theo biên bản bàn giao ngày 23/1/2021).

Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác tài sản được giao theo đúng quy định và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, bàn giao, xử lý tài sản của Dự án và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định; Khu Quản lý đường bộ I là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, quản lý tài sản, tổ chức hạch toán, kế toán theo dõi tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh phúc xem xét để giao cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý tài sản đối với các tài sản gồm cây xanh trên dải phân cách giữa; hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông đã được Doanh nghiệp Dự án bàn giao cho địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu quản lý đường bộ 1 quản lý gồm: Tài sản hình thành sau đầu tư thuộc phần vốn Ngân sách nhà nước có nguyên giá là 276 tỷ đồng, giá trị còn lại 165,6 tỷ đồng; tài sản hình thành sau đầu tư - phần vốn BOT có nguyên giá 489,8 tỷ đồng, giá trị còn lại 277,73 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) và Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 đã thống nhất ký kết Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và Biên bản thanh lý Hợp đồng BOT số 8219/GTVT-KHĐT ngày 20/12/2007. Như vậy đã đủ cơ sở xác lập quyền sở hữu toàn dân tài sản Dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư trên 772 tỉ đồng, bắt đầu thu phí từ ngày 15/8/2008. Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1.2025.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư