Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Xem xét điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn đợt hai
Nguyễn Lê - 17/01/2022 11:26
 
Đây là nội dung dự kiến được xem xét tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 18 đến 19/1/2022.
.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đây là dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ ba (tháng 5/2022).

Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Nội dung này, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, đã được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra trong ngày 16/12.

Theo cơ quan trình, nghị quyết quy định thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam gồm các nguyên tắc tổ chức thí điểm; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và thành lập khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam; cơ chế quản lý, chi tiêu, điều kiện lựa chọn phạm nhân, cán bộ, chiến sỹ, tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam, ngành nghề tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề; công tác bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ; chế độ chính sách cho phạm nhân, sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Cơ quan thẩm tra đã nhất trí trình bổ sung nội dung này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này sẽ được công bố tại cuộc họp báo chiều 17/1.

Đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương nhằm đôn đốc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư