Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương
Nguyễn Lê - 09/07/2024 15:52
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương là một trong những nội dung nằm trong dự kiến chương trình phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra ngày 10/7 và chiều 11/7.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung này sẽ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư trình, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Quốc hội cũng đồng thời cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án từ nguồn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, đối với việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mới thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh nội dung trên, trong phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nội dung phiên họp còn có xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024, tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, cũng là nội dung sẽ được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hộị trong phiên họp thứ 35 này. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư