Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Xem xét kế hoạch giám sát tối cao về quy hoạch
Nguyễn Lê - 22/09/2021 10:54
 
Thường vụ Quốc hội xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo kế hoạch giám sát.

Tiếp tục phiên họp thứ 3, sáng 22/9 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Trình bày kế hoạch chi tiết, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, mục đích giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Mục đích của giám sát còn là phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (làm rõ những tồn tại, hạn chế là do quy định pháp luật hay do tổ chức thực hiện); Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tiến độ lập quy hoạch, lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, kinh doanh và việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua giám sát sẽ kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, pháp luật có liên quan và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, ông Thanh nêu rõ.

Chuyên đề giám sát gồm nhiều nội dung, trong đó có việc rà soát các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thay thế các quy hoạch nói trên.

Nội dung còn có việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo pháp luật có liên quan, việc xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đối tượng giám sát của chuyên đề này là Chính phủ và các Bộ (trong đó tập trung vào các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nêu rõ đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao đã được Quốc hội chọn cho năm 2022, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần giám sát đến nơi đến chốn, phải nghe nhiều tai, nhiều kênh có tính chất độc lập với nhau, qua đó gạn đục khơi trong, đánh giá rõ lý do chậm trễ của nhiều loại quy hoạch trong thực tế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Bộ đang tham mưu, ban hành kế hoạch đẩy mạnh tiến độ lập và thực hiện quy hoạch, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình giám sát của Quốc hội với chuyên đề nói trên.

Theo kế hoạch, trong tháng 5 và tháng 6/2022, Đoàn giám sát trình Quốc hội báo cáo kết quả giám sát, phim minh họa và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 3.

Quốc hội thành lập hai đoàn giám sát về công tác quy hoạch và chống lãng phí
Quốc hội quyết định thành lập Đoàn giám sát để giám sát tối cao hai chuyên đề trong năm 2022 về thực hành tiết kiêm, chống lãng phí và công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư