Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 04 năm 2021, 06:54:33
Xi măng Nghi Sơn được tiếp tục làm thủ tục hải quan
Nguyên Đức - 11/09/2013 08:16
 
 Bộ Tài chính đồng ý tạm giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Bộ Tài chính đã đồng ý tạm giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty Xi măng Nghi Sơn, nhằm tạo thuận cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty này.

Tuy nhiên, việc giải tỏa cưỡng chế trên chỉ được thực hiện với điều kiện ngoài khoản nợ thuế theo kết luận kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan là hơn 34,8 tỷ đồng, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt của các lô hàng xuất, nhập khẩu khác.

Ngoài ra, với các lô hàng mới phát sinh, Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng và phải có cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính.

Thời hạn được tạm giải tỏa cưỡng chế cho làm thủ tục hải quan đến hết ngày 30/10/2013.

Theo kết luận kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2007 - 2009, Xi măng Nghi Sơn còn nợ thuế hơn 34,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đang có khiếu nại về kết luận này.

Ngành xi-măng: Hành trình một thế kỷ ‘nóng - lạnh’
Trước cả ngành đường sắt và chỉ sau ngành bưu điện, ngành công nghiệp xi măng Việt Nam - bắt đầu bằng sản phẩm xi măng portland của Nhà máy xi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư