Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 06:39:20
Xử lý ra sao khi gói thầu chỉ định thầu phát sinh chi phí, tổng hơn 500 triệu đồng?
Anh Ngọc - 02/07/2019 07:09
 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định gồm không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thanh (tỉnh An Giang) đặt câu hỏi như sau: Gói thầu công ty tôi tham gia là gói tư vấn, theo dự toán lúc đầu là dưới 500 triệu đồng nên ông chọn hình thức chỉ định thầu, nhưng trong quá trình làm thực tế có phát sinh làm chi phí tăng hơn 500 triệu đồng.

Tôi muốn hỏi, xử lý trường hợp này như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, nếu gói thầu có giá gói thầu đáp ứng quy định nêu trên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Được chỉ định thầu dự án có 20% vốn từ ngân sách, 80% vốn doanh nghiệp tư nhân tài trợ?
Trường hợp dự án của cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng vốn Nhà nước thì việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư