Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Để phân loại và định hình một cách tốt nhất, mỗi hãng xe có một cách đặt ký hiệu riêng cho từng dòng sản phẩm của mình.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 1.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 2.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 3.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 4.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 5.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 6.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 7.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 8.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 9.
T.C (Autopro\TTT)

Bình luận của bạn về bài viết...