CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi đánh giá lạc quan hơn đối với Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG) từ năm 2017. Công ty có những yếu tố ủng hộ về mặt khách quan do sự ấm lên của thị trường cũng như yếu tố chủ quan là hoạt động thoái vốn của Bộ Xây dựng, để có thể phát huy giá trị quỹ đất lớn mà Công ty đã tích lũy được.

Sự thoái vốn của Bộ Xây dựng sẽ là động lực trong dài hạn đối với DIG khi giúp ban lãnh đạo chủ động hơn trong công tác điều hành, phát triển dự án linh hoạt và huy động nguồn lực mới từ nhà đầu tư bên ngoài.

Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh tích cực có được từ: (1) chuyển nhượng vốn tại dự án Đại Phước; (2) bàn giao các dự án kinh doanh trong 2015-2016 sẽ phản ánh trong kết quả kinh doanh năm 2017.

BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 171 tỷ đồng, tăng 196% so với cùng kỳ và vượt 37% so với kế hoạch. Với kết quả định giá bằng NAV và P/B, giá trị hợp lý của DIG là 16.600 đồng/CP cao hơn 17% với giá thị trường ngày 16/6/2017.

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu DIG với thời gian nắm giữ trong 6 tháng. Chúng tôi có lưu ý là giá cổ phiếu DIG tăng mạnh gần 70% tính từ đầu năm, do đó, các nhà đầu tư thích sự an toàn có thể kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về vùng 11.500 - 12.500 để tích lũy nhằm gia tăng lợi nhuận kỳ vọng và hạn chế phần nào rủi ro.

2. Khuyến nghị mua cổ phiếu BFC
 CTCK Toàn Cầu (VGS)

 Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC) là doanh nghiêp có tốc đô ̣tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao trong ngành. Trong khi lợi nhuận sau thuế của hầu hết các doanh nghiêp trong ngành đều sut giảm qua các năm, đăc biệt là năm 2015 và năm 2016, là thời gian mà ngành phân bón găp nhiều khó khăn khi thời tiết không thuân lợi thì lợi nhuận sau thuế của BFC chỉ bi ̣giảm nhe ̣ở năm 2015 và tăng đôt biến năm 2016.

So sánh với ngành, BFC là doanh nghiêp có P/E khá thấp (P/E=7,56) và ROE cao nhất trong ngành là 24,58%, trong khi ROE của các doanh nghiêp trong ̣ ngành chỉ dao đông từ 9-16%.

Sản phẩm của BFC rất đa dang, BFC sản xuất các loai phân chuyên dùng phù hơp với mỗi loai cây, mỗi giai đoan sinh trưởng và từng loai đất. Liên tục nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm mới phù hơp với biến đổi thời tiết giúp BFC có ưu thế canh tranh trong ngành.

Năm 2017, BFC tiếp tục chú trọng giữ vững thị trường Campuchia, phát triển thị trường Lào và đẩy mạnh việc phát triển thị trường Thái Lan. Nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón tại Myanmar nhằm sớm chiếm lĩnh thị trường tại Myanmar.

BFC đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón NPK từ phương pháp phối trộn sang phương pháp phản ứng hóa học nhằm tăng chất lượng sản phẩm

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để xác định giá trị hợp lý của BFC tại thời điểm cuối năm 2017. Với mức giá mục tiêu 57.200 đồng/CP, chúng tôi khuyến nghị MUA và nắm giữ trung dài hạn đối với mã cổ phiếu BFC.