Quy định về việc ủy quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu Quy định về việc ủy quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu
Anh Ngọc | 25/06/2017 07:50
Một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
1 2 3 4 5 6 7