Lần đầu đấu thầu mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia, tiết kiệm được trên 477 tỷ đồng Lần đầu đấu thầu mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia, tiết kiệm được trên 477 tỷ đồng
Bích Thủy | 12/12/2017 09:50
Đây là thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị, số lượng, có tham khảo giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế.
1 2 3 4 5 6 7