Nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm mở thầu có hợp lệ? Nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm mở thầu có hợp lệ?
Anh Ngọc | 18/06/2018 07:17
Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
1 2 3 4 5 6 7