Xử lý ra sao khi tên trong thỏa thuận liên danh khác đơn dự thầu? Xử lý ra sao khi tên trong thỏa thuận liên danh khác đơn dự thầu?
Anh Ngọc | 18/01/2017 09:07
Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
1 2 3 4 5 6 7