Quảng Ngãi: Bỏ thầu bằng nửa giá trị mời thầu vẫn bị loại? Quảng Ngãi: Bỏ thầu bằng nửa giá trị mời thầu vẫn bị loại?
Ninh Sơn | 25/02/2017 07:51
Công ty TNHH Lộc Thịnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia đấu thầu xây dựng công trình đường giao thông và bỏ thầu chỉ bằng 50% giá mời thầu, nhưng vẫn bị loại. Nghi ngờ tính minh bạch của công tác chấm thầu, Công ty Lộc Thịnh đã gửi kiến nghị lên các cơ quan liên quan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9