Doanh thu giảm mạnh, Petrolimex vẫn lãi đậm
Tổng doanh thu hợp nhất chỉ bằng bằng 72,6% so với cùng kỳ, với 27.540 tỷ đồng, nhưng kết thúc quý 1/2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vẫn công bố khoản lợi nhuận trước thuế 1.371 tỷ đồng.

Theo ông Lưu Văn Tuyển, Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2016, doanh thu của Petrolimex giảm là do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân chỉ 33.63 USD/thùng giảm 30,8% so với bình quân quý 1 năm 2015 (48,57 USD/thùng).

Dẫu vậy, Petrolimex vẫn đạt tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế  1.371 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch, trong đó, khoản lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

khoản lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.
Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý 1/2016 của Petrolimex đạt 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó: Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 195 tỷ đồng;  Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 32 tỷ đồng;  Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 104 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 61 tỷ đồng;  Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 50 tỷ đồng;  Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, tin học, kinh doanh kho bể… và các khoản thu nhập khác đạt 271 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý 1, Petrolimex thu về tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.134 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 6,5%.

Trong quý 2/2016, Petrolimex đang đẩy nhanh đề án sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong quý 2/2016. Đồng thời, tiếp tục giảm vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và các lĩnh vực khác theo quy định tại Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 và Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...