Lộ diện dòng vốn 3.000 tỷ đồng ưu đãi doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2017
Đây là một trong các hoạt động thiết thực của các ngân hàng để hưởng ứng chương trình “Thanh niên Khởi nghiệp” giai đoạn 2016 - 2021.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của đất nước.

VietinBank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cụ thể trong năm 2017 đơn vị này đã triển khai chương trình ưu đãi cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp với lãi suất chỉ từ 7,0%/năm với doanh số giải ngân 3.000 tỷ đồng.

.
Doanh nghiệp khởi nghiệp có thể vay với lãi suất chỉ từ 7,0%/năm

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp của VietinBank được triển khai cụ thể như sau:

Thời gian triển khai chương trình: Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2017 hoặc cho đến khi hết doanh số giải ngân 3.000 tỷ đồng của chương trình.

Điều kiện áp dụng: Khách hàng là doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động đến thời điểm giải ngân dưới 12 tháng và thỏa mãn điều kiện của VietinBank có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian triển khai chương trình;

Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 7,0%/năm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày giải ngân áp dụng với các khoản vay ngắn hạn;

Nguyên tắc ưu đãi: Mỗi giấy nhận nợ chỉ được áp dụng một chương trình ưu đãi.

Thu Phương

Bình luận của bạn về bài viết...
  • Chia sẻ thông tin, ý tưởng khởi nghiệp với Toà soạn tại đây