Người duy nhất không "bấm nút" tách huyện Từ Liêm là ai?
Ông Nguyễn Hữu Kiên, một công dân đang sinh sống trên địa bàn huyện Từ Liêm, đồng thời là Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Từ Liêm, là đại biểu duy nhất tại cuộc họp HĐND huyện diễn ra sáng 5/12 không “bấm nút” tán thành phương án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận. Hà Nội tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới
Bình luận của bạn về bài viết...