Trường Thành sẽ IPO 3 triệu cổ phần
Ngày 30/6 tới, Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 3 triệu cổ phần.
Các đợt IPO diễn ra khá đều đặn thời gian qua tại HNX
Các đợt IPO diễn ra khá đều đặn thời gian qua tại HNX

Số cổ phần này tương đương 53,87% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Trường Thành được thành lập từ năm 1996, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa đạt hơn 338,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 55,9 tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động chính của công ty xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích… phục vụ công tác quốc phòng, dân sinh.

Doanh thu từ hoạt động xây lắp chiếm trung bình trên 90% tổng doanh thu của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng kinh doanh bất động sản, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 56 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 2,2 triệu cổ phần. 343.100 cổ phần, tương đương 6,13% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 53,87% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại HNX.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 - 2016:

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

304,9

395,9

705,5

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

3.354

4.996

6.267

Tỷ suất LNST/VNN (%)

6,33

8,7

10,91

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 - 2016

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2019:

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

564,2

620,6

682,7

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

4.951

5.127

5.961

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

7

7

7

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trường Thành

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...