1,675 triệu cổ phiếu công ty con Cấp nước Đồng Nai giao dịch trên sàn UPCoM
Ngày 6/6/2018, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai sẽ đưa 1,675 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM với mã DVW. Tổng giá trị đăng ký giao dịch 16,75 tỷ đồng.
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung chủ yếu trong lĩnh vực lắp đặt công trình đường ống cấp nước, thoát nước, trạm bơm...
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung chủ yếu trong lĩnh vực lắp đặt công trình đường ống cấp nước, thoát nước, trạm bơm...

Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng – trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, được thành lập theo Quyết định số 3058 QĐ/UBND ngày 24/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng.

Từ đó đến nay, công ty đã tăng vốn điều lệ 2 lần thứ nhất tăng lên 6,75 tỷ đồng và  lần thứ 2 tăng lên 16,75 tỷ đồng.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tập trung chủ yếu trong lĩnh vực lắp đặt công trình đường ống cấp nước, thoát nước, trạm bơm; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; khai thác, xử lý và phân phối nước sạch.

Trong đó, hoạt động thi công lắp đặt hệ thống nước là hoạt động chủ yếu của Công ty với khối lượng công việc tương đồi ổn định, thường xuyên được giao từ công ty mẹ.

Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 5,22% so với năm 2016, trong đó doanh thu từ hoạt động sản xuất nước sạch đạt trên 31 tỷ đồng, chiếm 27,94% tổng doanh thu; doanh thu  từ hoạt động xây lắp đạt trên 81 tỷ đồng, chiếm 72,06% tổng doanh thu.

Năm 2016, Công ty nhận từ công ty mẹ là Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai hệ thống phân phối cấp nước của 4 phường, xã: Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa, Tân Vạn để vận hành và quản lý.

Ngoài ra, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ công ty mẹ trong hoạt động thi công xây lắp, là một thuận lợi lớn giúp Công ty ổn định và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. 

Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng, đồng thời duy trì ổn định mảng hoạt động chính của Công ty là công tác thi công lắp đặt hệ thống ống nhánh cho khách hàng, thi công các công trình chuyển đổi, cải tạo, sửa chữa, mở rộng hệ thống cấp nước trong phạm vi thành phố Biên Hòa.

Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2016

2017

Vốn chủ sở hữu

37,20

40,18

Doanh thu thuần

107,29

112,89

Lợi nhuận sau thuế

14,57

10,43

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

39,16

25,96

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

22.211

23.989

Tỷ lệ cổ tức (%)

30%

30%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

81,70

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

6,4

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

7,8

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

27,3

Cổ tức (%)

20%

Nguồn: Công ty cổ phần Dịch và và Xây dựng cấp nước Đồng Nai

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...