CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP FPT (FPT) công bố kết quả lợi nhuận sơ bộ 11 tháng năm 2016, trong đó đó lợi nhuận sau thuế đạt 1.730 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 11, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 45% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi trong tháng mười tăng 20% và quý III tăng 22%, khẳng định quan điểm của chúng tôi là tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm.

Xuất khẩu phần mềm tiếp tục đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tốt ở mức 29% so với cùng kỳ năm ngoái.Các thị trường lớn đều đạt kết quả tốt, đặc biệt là Nhật Bản. Doanh thu từ thị trường này tăng trên 50%.

Doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ băng thông rộng tăng 17%, trong khi các dịch vụ khác như cho thuê đường truyền, voice, trung tâm dữ liệu và IPTV tăng đến 36%. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế khu vực này tăng 44% trong các tháng 10 và 11 sau khi tăng 15% trong quý III và giảm 11% trong 6 tháng đầu năm, củng cố kỳ vọng của chúng tôi là lợi nhuận sẽ tăng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm và đặc biệt là năm 2017 vì không còn chi phí đầu cuối liên quan đến dự án cáp quang tại Hà Nội và TP. HCM.

Lợi nhuận trước thuế của mảng phân phối giảm mạnh 44% so với cùng kỳ năm ngoái vì các nguyên nhân sau: (1) Không còn phân phối sản phẩm Apple cho MWG từ tháng 09/2015 trở đi; và (2) Lumia đạt kết quả kém. Hoạt động bán lẻ đạt kết quả cao (doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 33% và 41%) phần nào bù đắp, trong đó tăng trưởng doanh thu các cửa hàng hiện hữu đạt mức hai chữ số, mở thêm cửa hàng mới (370 vào cuối tháng 11/2016 so với 252 vào cuối năm 2015) và doanh thu bán hàng qua mạng tăng 71%.

Lợi nhuận trước thuế giảm 6% trong 11 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 23% trong 10 tháng năm 2016. Chúng tôi cho rằng trong tháng 12, FPT sẽ ghi nhận một số dự án lớn.

Vì vậy, chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho FPT với giá mục tiêu 64.300 đồng/CP (tổng mức sinh lời 56%).

2. Khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu BCC

CTCK BIDV (BSC)

Tại 31/12/2016, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC – sàn HNX) vay dài hạn đến hạn phải trả là 9,81 triệu EUR và vay dài hạn là 0 EUR. Dự kiến đến tháng 9/2017, BCC sẽ trả hết nợ ngoại tệ. BSC ước lãi tỷ giá chưa thực hiện (theo tỷ giá bán của VCB tính từ 30/09 – 21/12/2016) là 12,32 tỷ đồng và lãi tỷ giá đã thực hiện là 12,32 tỷ đồng. Vấn đề tại trạm nghiền miền Trung hiện vẫn chưa giải quyết được, trạm vẫn đang ngừng hoạt động do yếu tố khách quan. Kết quả báo cáo tài chính hợp nhất 2016 sẽ tùy vào đánh giá của kiểm toán, tạm ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV sẽ thấp hơn Công ty mẹ khoảng 15 tỷ đồng.

BSC vẫn duy trì quan điểm Mua trung và dài hạn BCC, giá mục tiêu 22.163 đồng. Theo BCC, tiêu thụ xi măng trong tháng 10 khoảng 300.000 tấn hoàn toàn là tiêu thụ nội địa, tăng khoảng 50.000 tấn so với cùng kỳ 2015 (tháng 10/2015, sản lượng tiêu thụ là 350.000 tấn, trong đó 100.000 tấn là xi măng xuất khẩu).

Lợi nhuận trước thuế BCC mẹ ước tháng 10 khoảng 40 tỷ đồng. Tháng 11 do chi phí giá vốn tăng cao, lợi nhuận trước thuế tháng 11 ước khoảng hơn 30 tỷ đồng. BCC dự kiến Lợi nhuận trước thuế hoạt động cốt lõi khoảng 110 tỷ đồng (Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2015 là 100,12 tỷ đồng).

BSC ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của BCC là 328,6 tỷ đồng (tăng trưởng 27,49%, chủ yếu do giảm dư nợ, giảm chi phí lãi vay), PAT 2016 là 262,88 tỷ đồng, EPS 2016 = 2.151 đồng (sau khi trích 10% cho quỹ khen thưởng phúc lợi). Ngày 20/12/2016, BCC được giao dịch với giá 15.200 đồng, PE FW = 6.97x.