Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
4 dự án trọng điểm “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giờ ra sao?
Linh Đan - 05/05/2024 09:39
 
Sở Xây dựng cho rằng, việc xây dựng hệ thống mô phỏng 3D cho quy hoạch và phát triển đô thị cho thành phố Đà Lạt là nhiệm vụ cần thiết, nhưng đây là công việc mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công trình trọng điểm “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”.

Theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018-2025, Sở Xây dựng được giao triển khai 4 dự án.

Trong đó bao gồm Dự án triển khai giai đoạn 2018-2020 (3 dự án): Cổng thông tin công bố thông tin quy hoạch, phát triển đô thị, Quản lý hạ tầng đô thị thống nhất và Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Dự án triển khai giai đoạn 2021-2025 (1 dự án): Xây dựng hệ thống mô phỏng 3D cho quy hoạch và phát triển đô thị.

Đối với Dự án Cổng thông tin công bố thông tin quy hoạch, phát triển đô thị và Dự án Quản lý hạ tầng đô thị thống nhất, nhằm đảm bảo thuận tiện và tiết kiệm khi xây dựng và vận hành đồng thời đồng bộ trong quản lý, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét chuyển 2 dự án này cho UBND thành phố Đà Lạt chủ trì triển khai thực hiện và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất.

Đối với Dự án dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (thay thế Quyết định số 46/2019/QĐUBND ngày 4/11/2019 của UBND tỉnh).

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản để tiến hành điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương (giai đoạn 2020 - 2023).

Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp tục cập nhật các dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên Cổng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng (https://bds.xaydung.gov.vn).

Thời gian qua, định kỳ hàng quý, năm, Sở Xây dựng đều có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (các dự án đang triển khai thực hiện, lượng giao dịch bất động sản, giá bán và cho thuê một số loại hình bất động sản,…), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Tuy vậy, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án bất động sản và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với Dự án Xây dựng hệ thống mô phỏng 3D cho quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã có Tờ trình đề xuất các nội dung hợp tác với các đối tác, địa phương của Pháp (văn bản số 1293/SXD-VP ngày 2/8/2019), trong đó đề xuất sự giúp đỡ về mặt tài chính và các giải pháp công nghệ, kinh nghiệm trong mô phỏng bằng công nghệ 3D được ứng dụng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị đang được áp dụng hiệu quả tại Pháp.

Đến nay, cơ quan này vẫn đang chờ sự phản hồi của các đối tác để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp nếu không được hỗ trợ từ phía đối tác, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác khác hoặc nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh hình thức triển khai thực hiện phù hợp...

Về khó khăn vướng mắc, việc xây dựng mô hình không gian trường 3D cho thành phố Đà Lạt là nhiệm vụ cần thiết, nhưng đây là công việc mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam, vì vậy cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các chuyên gia có kinh nghiệm, đặc biệt Pháp là nước hiện đang triển khai ứng dụng thành công công nghệ này trên nhiều lĩnh vực.

Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu các dự án cây xanh
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư