Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 08 năm 2021, 08:00:36

650 điểm cầu học tập 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII
Hạnh Nguyên - 20/04/2021 15:10
 
Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, ngày 22 – 23/4, sẽ có khoảng 650 điểm cầu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/03/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác Thành ủy khóa XVII”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp để triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố sẽ có khoảng 650 điểm cầu ở các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn và truyền hình trực tiếp trên Kênh H1 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, cả ngày 22/4 và một buổi sáng ngày 23/4.

Được biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Đinh Tiến Dũng sẽ phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị.

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII sẽ được tổ chức học tập, quán triệt theo trình tự sau:

Chương trình số 01: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 04: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 02: “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 05: “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 03: “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình số 08: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 06: “Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 07: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Lễ hội Du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội đón Khoảng 60.000 lượt du khách
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội cho biết, Lễ hội Du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021 thu hút khoảng 60.000 lượt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
  • Xem tin tức game tại mgn.vn
  • Xem tin tức làm đẹp tại 2dep.vn
  • Cập nhật tin mới nhất hôm nay