8 tháng, TP.HCM thu hút 558,63 triệu USD vốn FDI
Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 640 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 558,63 triệu USD (tăng 22,2% số dự án cấp mới và bằng 70% vốn đầu tư so với cùng kỳ ).

Số liệu trên được ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kết hoạch và Đầu tư TP.HCM thông tin tại buổi báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 8 tháng năm 2018.

Theo đó, số vốn đổ bộ nhiều nhất thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất (24,5%); tiếp theo là Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 23,1%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 22,4%; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 14,5%; Thông tin và truyền thông chiếm 6%.

bất động sản tiếp tục là lĩnh vực hút vốn FDI trong 8 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Gia Huy
Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực hút vốn FDI trong 8 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Gia Huy

Trong đó, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (28,6%); tiếp theo là Singapore chiếm 22,2%; NaUy chiếm 12,5%; Nhật Bản chiếm 9,7%; Hồng Kông chiếm 6,4%.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2018 TP.HCM có 178 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 480,77 triệu USD (tăng 29% số dự án điều chỉnh và bằng 80% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Thành phố cũng chấp thuận cho 1.912 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 4,14 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 34,5% về số trường hợp và tăng gấp 2,4 lần về vốn đầu tư).

Lĩnh vực đứng đầu trong việc góp vốn là hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (48,2%); tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18,7%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 8,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 7,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 4%.

“Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 5,18 tỷ USD (tăng 67,1% so với cùng kỳ), trong đó, vốn đầu tư của góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp chiếm 80% tổng vốn đầu tư”, ông Sử Ngọc Anh nó.

Gia Huy

Bình luận của bạn về bài viết...