Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
99% ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống sẽ tăng 18,2%
Thùy Liên - 16/07/2015 14:58
 
Con số này cao hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm mà NHNN đặt ra là 13-15%. Kết quả điều tra của Vụ Dự báo thống kê (NHNN) cũng cho thấy, đa số ngân hàng tin tưởng lãi suất cho vay sẽ còn giảm nhẹ và nợ xấu đến cuối năm nay chỉ còn 2,49%.
TIN LIÊN QUAN

Vụ Dự báo Thông kê- NHNN vừa công bố kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh trong quý III/2015 của các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, đa số các TCTD kỳ vọng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ trong Quý III/2015; khoảng 51-61% TCTD dự báo mặt bằng lãi suất tính đến cuối năm 2015 sẽ giảm so với cuối năm 2014, trong đó lãi suất cho vay được nhiều TCTD kỳ vọng giảm hơn so với lãi suất huy động.

Bình quân toàn hệ thống, kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động ổn định trong khi mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ khoảng 0,13%/năm trong Quý III/2015. Tính đến cuối năm 2015, mặt bằng lãi suất huy động được kỳ vọng giảm khoảng 0,2%/năm và lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm 0,44%/năm.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, thanh khoản của hầu hết các TCTD đang ở trạng thái tốt đối với cả VND và ngoại tệ, thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục ổn định hoặc cải thiện trong các quý tiếp theo. Với tình hình thanh khoản này, có tới 99% các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng sẽ tăng trưởng dương trong thời gian tới với mức tăng bình quân toàn hệ thống đạt 6,8% trong Quý III/2015 và tăng 18,2% trong năm 2015. Con số này cao hơn kết quả 14,2% của năm 2014 và cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13-15% (có thể nới lên 17%) của NHNN.

Không chỉ tín dụng tăng khả quan mà nguồn vốn huy động cũng tăng khá vững và cơ cấu vốn có những thay đổi tích cực, chuyển dần sang các kỳ hạn dài. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng huy động vốn trong toàn ngành ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng bình quân 15,8% trong năm nay, cao hơn kỳ vọng tăng 14,9% tại kết quả điều tra trước đây.

Cơ cấu nguồn vốn huy động tiếp tục có xu hướng dịch chuyền dần sang các kỳ hạn trên 6 tháng trở lên. Cụ thể, 89-93% TCTD nhận định các khoản huy động vốn có kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm sẽ tăng trong năm 2015, cao hơn so với tỷ lệ 89% TCTD kỳ vọng tăng đối với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng. Riêng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm, có đến 92% TCTD kỳ vọng tăng so với cuối năm 2014.

Tình hình kinh doanh được các TCTD kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong Quý III/2015 và cải thiện mạnh trong năm 2015 so với năm 2014 với 86% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2015 sẽ tốt hơn so với năm 2014, trong đó có 41% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được cải thiện nhiều. Bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 8,9% trong năm 2015.

Như vậy, kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất cho thấy các TCTD tiếp tục lạc quan về triển vọng phục hồi của nền kinh tế và khả năng hấp thụ vốn vay ngân hàng của các khách hàng và xu hướng cải thiện kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong các quý tiếp theo của năm 2015, từ đó góp phần hỗ trợ cho quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Về nợ xấu, dự báo cho cả năm 2015, hầu hết các TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm. Các TCTD đánh giá, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục ổn định hoặc giảm trong Quý III/2015, nợ xấu tính đến cuối năm 2015 có thể giảm so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống được kỳ vọng bình quân ở mức 2,49% tính đến cuối năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 3% mà NHNN đã đặt ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư