Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 03:30:35
ASG chào bán 11,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng
Duy Bắc - 14/08/2022 13:51
 
CTCP Tập đoàn ASG (mã ASG - sàn HoSE) huy động vốn của cổ đông để trả nợ vay và thanh toán cho nhà cung cấp.

Tập đoàn ASG sẽ chào bán 12,1 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 878 tỷ đồng, trong đó, Công ty sẽ phát hành tối đa 756.540 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thêm nữa, Công ty chào bán 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, so với giá thị trường 27.750 đồng/cổ phiếu, giá phát hành dự kiến thấp hơn gần 46% so với giá thị trường đang giao dịch.

Mục đích huy động vốn của ASG (Nguồn: ASG).
Mục đích huy động vốn của ASG (Nguồn: ASG).

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 178 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sử dụng 100 tỷ đồng trả nợ các khoản vay đến hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 77,8 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng đầu vào với các nhà cung cấp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Tập đoàn ASG ghi nhận doanh thu đạt 525,98 tỷ đồng, tăng 231% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89,33 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7 triệu đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,5% về chỉ còn 18,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 174,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 62,27 tỷ đồng lên 98,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 14,78 lần, tương ứng tăng thêm 68,27 tỷ đồng lên 72,61 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 121,6%, tương ứng tăng thêm 10,88 tỷ đồng lên 19,83 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 615,4%, tương ứng tăng thêm 4,8 tỷ đồng lên 5,58 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 97,8%, tương ứng tăng thêm 26,52 tỷ đồng lên 53,64 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 760,18 tỷ đồng, tăng 133,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 108,15 tỷ đồng, tăng 981,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tập đoàn ASG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.814,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 129,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 83,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn ASG tăng 48% so với đầu năm lên 3.166,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.208,2 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 570,2 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 548,7 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 418,4 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 421,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 664,5 tỷ đồng lên 822,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 82,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 247,7 tỷ đồng lên 548,7 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư chứng khoán của ASG tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).
Danh mục đầu tư chứng khoán của ASG tới 30/6/2022. (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/6/2022, danh mục đầu tư chứng khoán lên tới 590,95 tỷ đồng, tăng 446,13 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chú ý là đầu tư 588 tỷ đồng vào CTCP Logistics Hàng không; 83,7 tỷ đồng vào cổ phiếu SGN; 10,4 tỷ đồng vào cổ phiếu MAS; đầu tư 8,8 tỷ đồng vào cổ phiếu NCT.

Thêm đó, trong 6 tháng đầu năm, Công ty bất ngờ ghi nhận tỷ lệ sở hữu 51,59% vốn điều lệ tại CTCP Vinafco và ghi nhận là công ty con. Được biết, đầu năm Công ty không hợp nhất vào báo cáo Tập đoàn ASG.

CTCP Vinafco có địa chỉ tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và hoạt động chính là vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 53% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 321,5 tỷ đồng lên 927,8 tỷ đồng và chiếm 29,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu ASG tăng 50 đồng lên 27.750 đồng/cổ phiếu.

Niêm yết cổ phiếu Tập đoàn ASG trên HoSE
Ngày 24/09/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 63.044.964 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư