Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép xây dựng 2 nhà máy điện mặt trời trị giá 1.562 tỷ đồng
Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó tại Khu vực hồ Tầm Bó được xây dựng trên diện tích sử dụng dự kiến khoảng 41,38ha với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 796 tỷ đồng và Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 với diện tích 40ha với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 766 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại huyện Châu Đức.

ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình vừa ký Quyết định số 539/QĐ-UBND với nội dung chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó tại Khu vực hồ Tầm Bó.

Dự án được cấp thời gian hoạt động là 49 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án được xây dựng với mục tiêu của dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, sản lượng điện sản xuất bình quân năm khoảng 52.123 MWh/năm.

Gồm các công trình như xây dựng các tấm pin mặt trời trên mặt nước dùng phao nổi; đường nội bộ, nhà điều hành; xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT hồ Tầm Bó, công suất 30 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó.

Xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn, tiết diện 240 mm2, từ trạm biến áp 22/110kV nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó đến trạm biến áp 110kV Ngãi Giao hiện hữu, chiều dài tuyến đường dây khoảng 10km.

Sau khi nhận quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh, chủ đầu thư phải chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư dự kiến trong vòng 1 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào vận hành khai thác khoảng 4 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cho phép xây dựng công trình.

Đặc biệt, Quyết định nêu rõ. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra ô nhiễm chất lượng nước lòng hồ và môi trường cảnh quan khu vực, nhà đầu tư phải dừng hoạt động.

Hồ Tầm Bó là hồ cảnh quan kết nối khu trung tâm đô thị Kim Long do vậy, Nhà đầu tư liên hệ với UBND huyện Châu Đức để chọn phương án có hình thức kiến trúc phù hợp đáp ứng tính thẩm mỹ cho cảnh quan khu trung tâm đô thị Kim Long.

Chủ đầu tư cũng được UBND tỉnh yêu cầu có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Cùng ngày ông Trình cũng ký Quyết định số 538/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Tự nhiên DTD đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 tại Khu vực hồ Gia Hoét 1, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Diện tích sử dụng hồ dự kiến khoảng 40ha với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 766 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (riêng Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thời hạn tối đa là 5 năm và được xem xét, gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 03 năm theo quy định).

Mục tiêu dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, gồm các công trình: xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT Hồ Gia Hoét 1, công suất 50 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1; xây dựng mới đường đây 110kV mạch đơn, tiết diện 185 mm2, từ trạm biển áp 22/1 lOkV điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1 đến thanh cái 110kV Trạm biến áp nâng áp 22/110kV điện mặt trời hồ Tầm Bó, chiều dài tuyến đường dây khoảng 02 km.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư sẽ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư dự kiến trong vòng 01 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn thực hiện dự án, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào vận hành khai thác khoảng 04 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục đầu tư, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cho phép xây dựng công trình.

Hồ Gia Hoét 1 là hồ thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó việc sản xuất điện trực tiếp trên mặt nước của hồ phải tuân thủ, được kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và an toàn hồ, đập của dự án.

Ngoài ra UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu lực chủ trương đầu tư của dự án sẽ chấm dứt trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Gia Huy

Bình luận của bạn về bài viết...