Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Bắc Giang đặt mục tiêu 30% doanh nghiệp, hợp tác xã có hệ thống truy xuất nguồn gốc
Q.Hưng - 21/12/2020 13:51
 
Trong đó, 100% các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm hàng hóa chủ lực như vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế... áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
.
Bắc Giang triển khai hệ thống nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh.=

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Kế hoạch số số 239/KH–UBND về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, Bắc Giang phấn đấu có tối thiểu 30% các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân về truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa.

.
Sản phẩm mỳ gạo Bắc Giang được thị trường ưa chuộng.

Nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh. Qua đó kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu: sản xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ... gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể là phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có nhu cầu trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh có yêu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

.
Gà đồi Yên Thế

Bảo đảm 100% các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh và 100% các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng bắt buộc được áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Phấn đấu 100% các sản phẩm, hàng hóa áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc được kết nối Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Quốc gia.

.
Vải thiều Lục Ngạn

Phát triển nguồn nhân lực bằng cách đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc cho lực lượng cán bộ, chuyên môn của các sở, ngành, các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ tư vấn và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc; xây dựng, vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; xây dựng chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân.

Bắc Giang: Công khai xin lỗi và xử lý sai phạm trong bình xét hộ nghèo
Chủ tịch UBND xã Yên Lư gửi lời xin lỗi toàn thể nhân dân thôn Yên Hà về những khuyết điểm của cán bộ thôn, xã, dẫn tới sai sót trong kết quả...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư