Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 10 năm 2023, 20:46:17
BaF Việt Nam muốn thâu tóm Công ty chăn nuôi ở Tây Ninh mới thành lập năm 2021
Duy Bắc - 15/02/2023 10:11
 
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) tiếp tục muốn mở rộng thị trường Tây Ninh khi dự kiến thâu tóm một công ty chưa đầy 2 năm tuổi trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.

Cụ thể, BaF Việt Nam thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tây An Khánh.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tây An Khánh có địa chỉ tại khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thành lập ngày 12/5/2021 và hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn.

Trong đó, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tây An Khánh là ông Nguyễn Cửu Long sinh năm 1970. Ông Nguyễn Cửu Long còn là đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Long Hưng, CTCP Hữu cơ Ninh Bình, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Khánh An, Công ty TNHH An Tây Ninh và CTCP Long Hưng – Như Xuân.

Ngoài ra, ở thị trường Tây Ninh, BaF Việt Nam cũng đang sở hữu nhiều công ty, bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh, CTCP Thức ăn Chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng và Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu.

Lợi nhuận quý IV giảm 91,2% về còn 6,73 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.158,2 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,73 tỷ đồng, giảm 91,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,4% về còn 2,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 55,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 77,73 tỷ đồng, về 62,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 0,35 tỷ đồng, về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,18 tỷ đồng, về 25,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng, lên 47,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 32,3 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,46 tỷ đồng, lên 18 tỷ đồng (cùng kỳ 0,54 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, BaF Việt Nam ghi nhận lỗ 10,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 88,23 tỷ đồng, tức giảm 98,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ trong quý IV chủ yếu nhờ lợi nhuận khác. Trong đó, Công ty không thuyết minh cơ cấu thu nhập khác trong quý IV, nhưng thuyết minh cả năm 2022, thu nhập khác tăng đột biến chủ yếu do lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Chính vì vậy, BaF Việt Nam thoát lỗ quý IV chủ yếu nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Luỹ kế trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.047,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 292,97 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292,97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 548,9 tỷ đồng về 4.908,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.096,2 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 496,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Lãnh đạo cao cấp đồng loạt bán và giảm sở hữu

Về cơ cấu cổ đông cũng có sự biến động khi bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc đã giảm sở hữu từ 13,25% về chỉ còn 3,38% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn; ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT cũng bán ra toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,35% về còn 0% vốn điều lệ. Ngược lại, CTCP Siba Holdings lại nâng sở hữu từ 0% lên 39,26% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất.

Thêm nữa, ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT vừa bán ra 795.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 839.200 cổ phiếu (0,58% vốn điều lệ) về còn 44.200 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 28/12/2022 đến ngày 10/1/2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/2, cổ phiếu BAF tăng 100 đồng lên 18.950 đồng/cổ phiếu.

Quý IV/2022, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định giúp BAF Việt Nam thoát lỗ
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 60,2%, nhưng lợi nhuận lại giảm 91,2% trong quý cuối năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư